IDC Bollen & Vaste planten

Innovatie & Demo Centrum Bollen & Vaste Planten
©Wageningen University & Research

Het Innovatie en Demonstratie Centrum (IDC) voor de Bollen & Vaste planten was een fysieke locatie (PPO in Lisse) waar ondernemers samen met onderzoek, onderwijs en organisaties uit de regio werkten aan de toepassing en implementatie van kennis van binnen en buiten de sector. Binnen het IDC waren  er een negental partners die samen in staat zijn een brug te slaan naar of tussen ondernemers en andere stakeholders in de tuinbouwsector. Dit vond zowel vraag- als aanbod gestuurd plaats. Het project is uitgevoerd tussen 2013 en 2016.  Het ging om de volgende activiteiten:

  1. Demonstreren
  2. Kennis uitwisselen en kansen signaleren
  3. Ondersteuning bij het uitwerken van deze kansen
  4. Creëren van doorbraak projecten en communicatie

Het IDC bood ondernemers uit de Greenport Duin- & Bollenstreek ondersteuningstrajecten bij genoemde activiteiten. De belangrijkste thema's waren: fytosanitaire aspecten, biobased productie, precisielandbouw en logistieke technologie. Vanuit het IDC zijn er kennisarena's georgansieerd en masterclasses voor ondernemers en studenten, het ontwikkelen van lesmateriaal maakt daar onderdeel van uit.  Het IDC Bollen & Vaste planten is eind 2013 officieel van start gegaan. Halverwege 2015 is er een videoimpressie gemaakt van de activiteiten van het IDC, dit geeft een goed beeld van wat u van het IDC kan verwachten.
  
Activiteiten IDC Bollen & Vaste planten:
Binnen het IDC hebben er veel activiteiten plaatsgevonden en zijn er een groot aantal business cases uitgevoerd. De opgedane informatie is bewaard gebleven en terug te vinden op deze kennisbank. Hieronder volgen de verschillende projecten waar aan gewerkt is.

De meeste resultaten zijn openbaar te vinden via bijvoorbeeld GroenKennisnet en deze kennisbank.

Partners
Binnen het IDC Bollen & Vaste planten zijn er 9 partners die gezamenlijk voor 50% cofianciering zorgen en die expertise leveren voor de kennis- en innovatietrajecten voor ondernemers. Het gaat om de volgende organisaties in de Greenport Duin & Bollenstreek: PPO Bloembollen (WUR), Hobaho, KAVB, Anthos, Bollenacademie, NAK Tuinbouw, BKD, Kenniscentrum Plantenstoffen en Gemeente Lisse met support van de Rabobank Duin & Bollenstreek.
 
Financiering

Het IDC Bollen & Vaste planten ondersteunt en stimuleert ondernemers in de Greenport Duin & Bollenstreek bij kennis- en innovatievragen. Hier wordt geinvesteerd in uw toekomst. Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling van de Europese Unie en een bijdrage van de Provincie Zuid Holland.