Verkenning precisielandbouw - bollenteelt

In deze businesscase van het IDC Bollen & Vaste planten wordt er gekeken naar het identificeren (mechanisch, met vision) van de onder/bovenkant van de bol en deze zodanig verenkelen en oppakken dat machinale bewerking (planten in tray of grond) mogelijk is. Voor het planten in de volle grond zou dit tot een nieuw logistiek concept kunnen leiden, bij de broeierij tot verdere mechanisering van de werkzaamheden en kosten besparingen. Het betreft een technische economische verkenning met een pilot.
 1. Inventarisatie van technische mogelijkheden incl. beperkte verkenning naar haalbaarheid.
 2. Interviews met experts en ondernemers
 3. Rapportage van deze verkenning
 4. Kennisarena voor afstemmen plan van aanpak pilot
 5. Vervolgplan schrijven voor pilot

Uitgevoerde activiteiten
Inventarisatie van technieken
Inventarisatie van cases uit het verleden: wat wilde men, wat is bereikt

 1. Bercomex en lelie (alleen in oriëntatie stadium)
 2. De Vries engineering i.s.m. Pauw (werkende machine die de bollen voor 70- 80% mechanisch goed georiënteerd op de bak zette. De overige bollen werden handmatig nagezet.
 3. De Vries met v.d. Bos Bloembollen (lelie) Geslaagd experiment om bollen mechanisch te oriënteren.

Economische verkenning naar de meerwaarde van rechtop planten;

 • Literatuur in verleden
 • Aanleg klein proefje in najaar 2013
 • Proefresultaten na opkomst en ook later in seizoen, klik hier voor het verslag of korte publicatie.

 
Looptijd: najaar 2013 - zomer 2014
Uitvoering: PPO Bollen