Over Bollenacademie.nl

practicaBollenacademie.nl is een initiatief van de Bollenacademie.

Kennis bevordert verbinding in de bollensector door verschillende belanghebbenden (stakeholders) bij elkaar te brengen, zoals telers, onderwijs, onderzoekers, technologieleveranciers en beleidsmakers (ministerie, provincie, waterschappen).

De Bollenacademie is een schakel om deze kennis aan te laten sluiten bij de praktijkbehoefte en beschikbaar en toegankelijk te maken. Daarnaast zorgt de Bollenacademie voor voeding van de onderwijsinstellingen met relevante informatie op verschillende niveaus. 

De Bollenacademie stelt alles in werking om studiemateriaal te ontwikkelen en kennis te ontsluiten, zodat (potentieel) personeel in de bloembollensector voldoende geschoold is en blijft. Behalve op basiskennis leggen we de focus op nieuwe technieken, vaardigheden en inzichten. Inzicht in de innovatiekracht van de sector, maakt deze interessant voor werknemers.
Onze doelgroepen zijn studenten (mbo, hbo en eventueel universiteit), scholieren en zij-instromers. Maar de bewustwording start op veel jongere leeftijd. Het bereiken van een brede doelgroep is in het belang van de sector.


Het bestuur

De Bollenacademie bestaat uit de volgende partners: Yuverta, VONK, InHollandWageningen University & ReseachRoyal Anthos en de KAVB.  Daarmee is de Bollenacademie voorzien om de doelgroepen van studenten (mbo, hbo en eventueel universiteit), scholieren en zij-instromers te bereiken.  

Groen Kennisnet

De Bibliotheek Wageningen Universiteit speelt in opdracht van Groen Kennisnet een belangrijke rol in de bundeling en het beschikbaar stellen van diverse vormen van informatie. De toegang tot deze informatie is geheel vrij.

Colland subsidie

De website www.bollenacademie.nl  is mogelijk gemaakt door een Colland Arbeidsmarkt. Projecten gericht op scholing, werkgeverschap en arbeidsmarkt worden gefinancierd door Colland Arbeidsmarkt. Colland arbeidsmarkt is het arbeidsmarkt en ontwikkelingsfonds voor de sector Agrarisch en Groen. Het fonds financiert activiteiten die zijn omschreven in de cao Colland. De activiteiten in de cao Colland zijn onder andere gericht op scholing, arbeidsmarktbeleid en arbeidsomstandigheden. Kijk voor meer informatie op collandarbeidsmarkt.nl.