-geen-

Nieuw standaardwerk over ziekten en plagen bij bloembollen

Op donderdag 24 mei 2018 heeft Piet Boonekamp, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), het eerste exemplaar van het boek Ziekten en plagen bij bloembollen in ontvangst genomen. Het boek werd uitgereikt door André Hoogendijk, voorzitter van Stichting Bollenacademie, tijdens de voorjaarsvergadering van de KNPV in Wageningen.

Bloembollensector aan de slag met ‘Vitale Teelt 2030’

De bloembollensector is bezig om de ambitie ‘Op naar een Vitale Teelt in 2030’ handen en voeten te geven. Deze zomer wordt een nadere uitwerking verwacht. Dit moet leiden tot een breed gedragen programma, waarmee de sector oplossingen ontwikkelt voor de uitdagingen van vandaag en morgen.

Nieuw boek over de teelt van hyacinten

Foto van: R. Faas, Greenity’

Tim Kapiteijn van Kapiteyn Group uit Breezand ontving op 22 maart het eerste exemplaar van De teelt en broei van hyacinten. Martien van der Poel, die het boek samen met Peter Knippels schreef, reikte het boek aan hem uit tijdens de jaarvergadering van de KAVB-productgroep Hyacint. Kapiteyn Group is een vooraanstaande speler op het gebied van veredelen, kweken en exporteren van bol- en knolgewassen, waaronder hyacint.

Areaal bloembollen blijft groeien

De oppervlakte landbouwgrond bestemd voor de bollenteelt blijft stijgen. Het areaal bloembollen is sinds 2000 met 18 procent gegroeid naar meer dan 26 duizend hectare. Vooral de tulpenbollenteelt is in deze periode toegenomen. Het aantal bloembollentelers is tegelijkertijd gedaald. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de CBS-landbouwtelling. Klik hier voor meer informatie bij het CBS

Vici-subsidie voor Richard Immink om bloei beter te begrijpen

Plantenwetenschapper Richard Immink ontvangt anderhalf miljoen euro van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) voor zijn onderzoek naar de manier waarop planten signalen uit de natuur oppakken om bijvoorbeeld te gaan bloeien. Die kennis helpt om wereldwijd de voedselzekerheid te verhogen als het klimaat verandert.