-geen-

Meerdere virusziekten zoeken met camera's

Binnen het project Bollenrevolutie 4.0 gaan we op zoek naar meerdere virusziekten met camera’s in het veld. In het verleden is al met camera’s gekeken naar het herkennen van tulpen mozaïek virus (TBV) in het tulpengewas. Met de huidige data algoritmen kunnen we TBV herkennen, praktisch net zo goed als dat een keurmeester dat kan. De bedoeling is dat we ook tijdens het groeiseizoen op meerdere tijdstippen de ziekzoekers en telers kunnen ontlasten van het selecteren in het veld door geautomatiseerd ziekzoeken mogelijk te maken.

Succesvolle studiedag Bollenacademie

Peter Knippels bedankt Fred Molenaar

De jaarlijkse studiedag van Stichting Bollenacademie voor leerlingen en leerkrachten van MBO- en HBO-opleidingen op 7 oktober jl. was zeer succesvol. Meer dan 80 MBO- en HBO-leerlingen namen deel aan de studiedag met bedrijfsbezoeken aan het exportbedrijf Moolenaar B.V. in Voorhout en Cremer Speciaalmachines BV in Lisse.

Nieuw boek over fysiologie van bloembollen

Onderzoeker Natalia Moreno Pachon heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek De fysiologie van bloembollen. Schrijvers Henk Gude en Peter Knippels reikten het boek aan haar uit bij de bijeenkomst ‘Flower Science meets Wageningen University Research’ in Lisse. Natalia Moreno Pachon doet bij WUR Glastuinbouw & Bloembollen in Bleiswijk onder andere onderzoek naar fysiologische aspecten van bloembollen.

Bollenrevolutie 4.0 verdiept zich in de verwerking van bloembollen

De PPS Bollenrevolutie 4.0 is dit voorjaar van start gegaan. Half juli 2019 kwamen de partners en de klankbordgroep voor de eerste keer bij elkaar op het bedrijf van Dogterom in Oude Tonge om met de onderzoekers van Wageningen University & Research van gedachten te wisselen over de knelpunten binnen de verwerking van bloembollen en de mogelijkheden die technieken kunnen bieden om daar een oplossing voor te ontwikkelen. Men was volop aan het rooien, selecteren en verwerken van tulpenbollen, dit gaf genoeg stof ter discussie.

Online cursus over veredeling van bloembollen

De Bollenacademie heeft de online cursus Veredeling van bloembollen gelanceerd. In deze cursus komen alle aspecten van de veredeling aan bod, waaronder het opzetten van een veredelingsprogramma, het slechten van kruisingsbarrières en het registreren van nieuwe cultivars. De cursus sluit aan bij de online cursussen over het telen, broeien en verhandelen van bloembollen en bij het boek De veredeling van bloembollen. De cursus is gratis te volgen op de website van de Bollenacademie.