-geen-

Start onderzoeksprogramma ‘Bollenrevolutie 4.0’

Op 9 januari hebben Wageningen University & Research, KAVB, Anthos, BKD, Cremer Speciaalmachines, Machinefabriek Steketee, Rabobank Bollenstreek, Topsector T&U, Economic Board en Agrisim hun handtekening gezet onder het vierjarige onderzoeksprogramma ‘Bollenrevolutie 4.0’. Dit gebeurde tijdens de kick-off bijeenkomst op de Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen.

Lancering ‘Soil Your Undies Challenge’

De Soil Your Undies Challenge komt naar Nederland. Donderdag 10 januari vond de aftrap van deze onderbroekenactie plaats op de Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen. Met deze actie daagt de KAVB iedereen uit om dit voorjaar een onderbroek in de grond te begraven en daarmee te testen hoe het met het bodemleven gesteld is.

Win het boek ‘Ziekten en plagen bij bloembollen’

Bezoekers aan het Kennisplein op de Mechanisatietentoonstelling in Vijfhuizen maken kans op het boek ‘Ziekten en plagen bij bloembollen’. Het boek – met meer dan 600 pagina’s en 500 foto’s – is een uitgave van de Bollenacademie, waar de KAVB partner van is.

Groene Helden Challenge in Schagen

Op initiatief van de Bollenacademie strijken de Groene Helden zaterdag 12 januari 2019 neer in het Makado Centrum in Schagen. Door middel van verschillende leuke en uitdagende challenges kunnen kinderen op interactieve wijze kennismaken met de veelzijdigheid van de groene sector.

Engelstalige boeken over de broei van tulpen en lelies

Stichting Bollenacademie heeft twee Engelstalige boeken uitgebracht: Forcing Tulips over de broei van tulpen en Forcing Lilies over de broei van lelies. Met deze Engelse boeken kunnen buitenlandse werknemers op Nederlandse broeierijbedrijven nu ook over actuele kennis beschikken. De boeken hebben ook een toegevoegde waarde voor de internationale relaties van Nederlandse bloembollenbedrijven. De Engelse boeken zijn vertalingen van de eerder door de Bollenacademie uitgegeven boeken De broei van tulpen en De broei van lelies.