Gewassen

Moderne vermeerderingstechnieken hebben er in de afgelopen tientallen jaren voor gezorgd dat het sortiment enorm is uitgebreid. Vooral de weefselkweek maakte het mogelijk nieuwe soorten en cultivars in betrekkelijk korte tijd op de markt te brengen. Het lelie- en Zantedeschia sortiment is daar een goed voorbeeld van. Ook de kennis van ziekten- en afwijkingen in een gewas is door onderzoek en moderne toetstechnieken op een hoger niveau gekomen. Goed uitgangsmateriaal vormt de basis voor een gezonde teelt en door keuring en selectie kan die in stand worden gehouden.