Het Nieuwe verwerken van bloembollen (HNV)

De bloembollensector staat voor een aantal forse uitdagingen. Om uitval door ziekten en plagen in de hele keten te voorkomen en om te kunnen voldoen aan de hoge kwaliteitseisen van exportlanden is het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen hoog. Dit leidt tot een verlies aan maatschappelijk draagvlak. Daarnaast staat door het steeds smaller wordende middelenpakket de kwaliteit steeds meer onder druk.
 
Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden biedt het project "Het nieuwe verwerken van bloembollen" een oplossing in de vorm van een nieuwe geïntegreerde aanpak voor het duurzaam bewaren en verwerken van bloembollen. Een aanpak waarbij gebruik wordt gemaakt van alternatieve ontsmettings- en bewaartechnieken en waarbij geen emissies en blootstelling meer optreden. Dit is mogelijk met een verdere reductie van de uitval van bollen, van het energiegebruik en van de arbeidskosten, waardoor het integrale concept financieel haalbaar wordt. Het voorliggende project heeft uitsluitend betrekking op de fase van bewaren en verwerken. Het verduurzamen van de teelt op het veld valt buiten het bestek van dit project.
 
Thema's
Binnen het programma "Het nieuwe verwerken van bloembollen" zijn er een vijftal thema's waar aan gewerkt wordt. Samen met 7 partners uit de sector wordt gewerkt aan een duurzame bewaarmethode waarbij vooral aandacht is voor:

  • Het desinfecteren van bloembollen
  • Het aanbrengen van fungiciden
  • Detecteren van zieke bloembollen
  • Rechtop zetten van de bol
  • Energiezuinige bewaarsystemen

Informatie: Bekijk de film die door Omroep Bollenstreek is gemaakt of de interactieve animatie van studenten Wageningen Universiteit  
lees meer over dit project op de interactieve website www.hetnieuweverwerken.nl
 
 
Consortium: 
Partners in het consortium zijn KAVB, Anthos, GMN, Machinefabriek Akerboom, Bright Spark, Greenport Duin & Bollenstreek en Wageningen Plant Research. De topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen financieert de helft van het project.
 
Vragen:
Voor vragen en informatie kunt u terecht bij André Hoogendijk van de KAVB of Henk Gude van Wageningen University & Research.