Bijzondere bolgewassen

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen over bijzondere bolgewassen  

Bloembollen
©Wageningen University & Research


 
Kleurijke bloeiende bollen uit Noord-Amerika zijn te verkrijgen via de North American Rock Garden Society. De site bevat ook een overzicht van vele boeken die over de plantenwereld van dit continent zijn geschreven. De catalogus is te bereiken via hun website.

The Alpine Garden Society is de toonaangevende vereniging in Europa die via haar 'Journal' mooie informatie verschaft over rotsplanten en bijzondere bolgewassen. Zij verkopen tevens zaden van vele bijzondere en niet alledaagse bolgewassen die staan vermeld in de shop.

Wereldwijd groeien bolgewassen. Peter Knippels heeft zijn ervaringen met niet commercieel geteelde bolgewassen op een eigen site gezet.
 
Stinzenplanten
Stinzenplanten zijn planten die men aantreft op plaatsen die vanouds gehoord hebben bij stinzen of buitenplaatsen en die buiten die terreinen niet in het wild voorkomen. Het zijn vaak bolgewassen die vroeger zijn geplant en later ter plaatse verwilderd. Nieuwe gegevens worden verzameld door landschapsbeheer Friesland die daarvoor een speciale site heeft geopend. De website bevat een aantal filmpjes. Is ook voor niet-friezen goed te volgen.
 
In Zuid Afrika groeien diverse bijzondere bolgewassen. De Indigenous Bulb Association (IBSA), behartigt de belangen van de telers in dit land .