Onderzoek

Onderzoek PPS Bollencoaster in Voorhout

Onderzoek in de bloembollensector
Het onderzoek in de teelt en broeierij van bloembollen gebeurt op vele plaatsen in Nederland. Dit zijn organisaties die zich bezighouden met het onderzoek voor de hele sector. Door een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, de KAVB en Anthos staan alle problemen in de sector centraal binnen het onderzoek. De volgende organisaties zijn actief:

Naast meer praktijkonderzoek vindt het onderzoek vooral plaats in grote meerjarige onderzoeksprogramma's die voor de helft gefinancierd worden door de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen. Dit noemt men een PPS, Publiek, Private Samenwerking, voorbeelden hiervan vind u op de pagina Projecten

Praktijkgericht onderzoek
Ook toeleveringsbedrijven en voorlichting doen steeds meer onderzoek en hebben ook hun eigen onderzoekslocaties. 

Bollenprofesor

Professor Richard Immink gaat van 2018-2023 onderzoek doen naar de reproductie en bloei van siergewassen.  Voorgaande jaren hield hij zich bezig met onderzoek in bolgewassen en kreeg zo de bijnaam ‘bollenprofessor’.

Immink gaat een dag in de week aan de slag als bijzonder hoogleraar bij Wageningen University & Research. Anders dan de afgelopen vijf jaar richt Immink zich nu niet alleen op de bollensector, maar op de sierteelt in bredere zin. Immink coördineert het onderzoek. 

De aanstelling wordt gefinancierd door de KAVB en Stimuflori.

Kennis delen

Door het bezoek aan voorlichtingsbijeenkomsten, open dagen en demonstraties is het mogelijk de kennis uit het onderzoek en praktijk met elkaar te delen. In een sterk veranderende wereld is er steeds meer ruimte voor groepen ondernemers om samen met bijvoorbeeld onderzoek of voorlichting in praktijknetwerken gezamenlijk kennis te vergaren of onderzoek te doen.