Subsidies

In sommige gevallen kunnen bedrijven een beroep doen op subsidies uit opleidingsfondsen. Dit zijn sectorale,veelal aan CAO gekoppelde fondsen. Voor de agrarische sector is er het Colland fonds. Ook kunt u contact opnemen met het kenniscentrum van uw sector, Aequor.
Diverse mogelijkheden
Op de website ven het ministerie ziet u een overzicht van alle subsidies die het Ministerie van EZ verstrekt. Tot slot zijn er diverse sites waar u meer informatie kunt vinden over subsidiemogelijkheden, zoals:

  1. Belastingdienst
  2. Antwoordvoorbedrijven