Teeltmanagement

De teelt van bloembollen is in twee fases te verdelen, de teelt en de broeierij. Elke richting heeft zijn eigen specifieke teeltmaatregelen en ontwikkelingen. Binnen beide fases wordt veel onderzoek gedaan naar verbetering van opbrengst en kwaliteit. Daarnaast ligt er veel focus op het telen zonder uitstoot en het minder gebruik maken van gewasbeschermingsmiddelen.