PPS Fundamentele Systeemsprong

Logo PPS Fundamentele systeemsprong

 
 

De uitdagingen in de  bloembollen zijn groot, vanuit de maatschappij wordt de druk om minder gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken steeds groter en er is ook een roep om minder residu op de bollen. Aan de andere kant zien we steeds strengere eisen bij de export van de bollen en komen er ook steeds minder middelen beschikbaar. Om deze cirkel te doorbreken denken wij aan een technologische oplossing in de vorm van een systeemsprong (éénrichting systeem), waarbij we beginnen met schoon uitgangsmateriaal, dit versneld door telen onder beschermde en optimale omstandigheden en tot slot buiten aftelen. In de huidige teelt wordt door het telkens hergebruiken van eigen plantmateriaal als uitgangsmateriaal veel ziekten en plagen telkens meegenomen in de vervolg teelt. De idee van deze systeemsprong is om dit te doorbreken. Economische analyse wordt bij alle onderdelen meegenomen. Kennisontsluiting en disseminatie is eveneens een belangrijk onderdeel van dit project om de sector in deze beweging mee te krijgen.

Meer informatie over dit project is te vinden in dit artikel of via de volgende links:

Doel
In dit project willen we de focus leggen op de gewassen tulp, narcis, Zantedeschia en amaryllis. Lelie en hyacint zijn ook belangrijke gewassen, maar daar lopen al trajecten voor. Lelie in een groot programma van het ministerie (Vitale Teelt Lelie) en voor hyacint hebben we een POP3 project (Vitale Teelt Hyacint). Wel willen we deze beide gewassen meenemen omdat ook daar nog vragen liggen op gebied van de fysiologische processen.

Dit 4-jarige project bestaat uit 4 speerpunten

Vermeerdering

De start van het éénrichtingsysteem en de systeemsprong is de productie van schoon uitgangsmateriaal. Dit realiseren we d.m.v. weefselkweek. Omdat dit een erg duur systeem is willen we voor een aantal gewassen een extra vermeerderingstap realiseren met het schone plantmateriaal. Per gewas zal de methode hiervoor verschillen.

Fysiologisch onderzoek als fundament voor de systeemsprong

Binnen dit werkpakket willen we dit voor een aantal economisch interessante gewassen onderzoek doen naar de mogelijkheden om in één richting te telen. Dit betekent het schone uitgangsmateriaal versneld telen onder beschermde omstandigheden met fertigatie en optimale omstandigheden. Hiermee willen we een teeltversnelling realiseren. Het plantgoed zal uiteindelijk nog 1 jaar buiten geteeld moeten worden tot leverbaar. Fysiologische kennis van de bloembollengroei is nodig om erachter te komen waar en hoe de groeitijd verkort kan worden. Er zijn meerdere mogelijkheden hoe de groeitijd versneld zou kunnen worden, denk daarbij aan het gebruik van licht en temperatuur of hormonen.

Merkertechnologie tbv bloemproductie

Om bollen te produceren voor de bloemproductie moet het plantgoed door geteeld worden tot het leverbaar is, dit betekent dat het nog 1 seizoen naar buiten moet. Om dit extra jaar te vermijden willen we weten of de productie van een goede bloem uit een kleinere maat bol zou kunnen worden. Dan zullen we onderzoeken moeten doen om de meeste van de assimilaten van de bol richting de bloem te sturen. Tulp zal het model gewas worden en we zullen gebruik maken van de natuurlijke variatie voor bloemmaat; behandelingen die de bloemmaat beïnvloed (hormonen en temperatuur); en transcriptomics (RNAseq) om de sink/source modulatie in bollen te begrijpen. Verder, kunnen we RNA merkers ontwikkelen om de bloemmaat te voorspellen.

Economie, Communicatie & Projectmanagement

Aangezien dit projectidee een compleet nieuwe manier van telen van bloembollen omhelst zal er gekeken moeten worden naar de economische haalbaarheid. Ook zal er veel gedaan moeten worden om de sector aan de hand te nemen om de kansen van deze systeemsprong te zien en te omhelzen. Communicatie in samenspraak met een aantal partners uit de regio en het onderwijs zijn van groot belang.

Consortiumpartners
Hobaho BV, Kapiteyn Breeding BV, Agrifrm-GMN, BQ support, Anthos, KAVB, Iribov BV, Aad Prins Leliecultures BV, Stichting Duurzaam narcissen en amaryllissen onderzoek (Dunamo), Coöperatieve Rabobank, Bollenacademie, Greenport Duin & Bollenstreek en Wageningen University & Research met financiering van de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.