PPS De Groene Tulp

DLogo Groene tulpe Nederlandse tulpensector is toonaangevend in de wereld en loopt voorop als het gaat om duurzaamheid en technologische ontwikkelingen. Deze positie wil men graag behouden door verder te gaan met onderzoek om te komen tot tulpen die op duurzame (emissiearme) wijze zijn geteeld en daarnaast van uitstekende kwaliteit – vrij van ziekten én vrij van residuen – zijn. Momenteel wordt er nog vaak (preventief) met chemische middelen gewerkt. De bloembollensector wordt – net als andere sectoren - geconfronteerd met strenger wordende eisen vanuit de afnemers, toenemende wet- en regelgeving en een steeds beperkter middelenpakket om de toenemende ziekte- en virusproblematiek te lijf te gaan.

In deze verduurzaming zit nog een grote uitdaging voor de sector. Het project De Groene Tulp kenmerkt zich door collectiviteit middels participatie vanuit de gehele bloembollensector en toeleveranciers.

Belangrijke onderdelen van het project is de beheersing van Botrytis tulipae (‘vuur’) en Fusarium oxysporum (‘zuur’) en daarnaast wordt gekeken wat voor rol het hele teeltsysteem speelt bij de productie van tulpen (bemesting, groenbemesting, gewasbescherming enz.). De virusproblematiek is in een ander programma ondergebracht.

Met de Groene Tulp proberen we de ziekten & plagen beheersbaar te houden met een aantal alternatieve methoden. We willen verminderd afhankelijk zijn van chemische gewasbescherming en dat doen we door het vervangen van bepaalde producten, maar ook het vervangen van techniek. Dit houdt in dat er gezocht wordt naar alternatieven voor gewasbeschermingsmiddelen, en de gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt worden zo efficiënt mogelijk worden ingezet.

Meer informatie is te vinden via de volgende links:

Meer weten? Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Michel Jansen,
Programma manager De Groene tulp
micheljansen@vertify.nl of 06 29207779.