Handel

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen handel en bloembollen

Bemiddeling
In de transacties tussen telers en handelsbedrijven spelen bloembollenbemiddelings-bureaus een belangrijke rol. CNB (Coöperatieve Nederlandse Bloembollencentrale) en Hobaho zijn de twee belangrijkste bloembollenbemiddelaars. Verreweg de meeste bloembollen worden nu verhandeld via zogenaamde bemiddelingsbureaus. Vertegenwoordigers van deze bureaus bemiddelen bij de verkoop van bloembollen tussen teler en koper. De bloembollen gaan dan rechtstreeks van de producent naar de koper. Deze bureaus zorgen ook voor de financiële afwikkeling van de transacties.

Afzet
FloraHolland is een coöperatieve organisatie van en voor telers van sierteeltproducten. Als afzetorganisatie bouwt zij aan een sterk internationaal handelsplatform in het belang van de leden. Met de combinatie van marktplaatsen en afzetondersteunende dienstverlening faciliteert men telers in het zakendoen met hun klanten. Samenwerking tussen al deze partijen is het krachtige instrument dat de concurrentiepositie van de Nederlandse sierteeltsector uniek maakt. FloraHolland is daardoor de toegangspoort tot de internationale handel.

Anthos
De Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij en Bolproducten, Anthos, vertegenwoordigt handelaren en exporteurs. Doordat het aan tijd ontbreekt om voortdurend zelf naar oplossingen en antwoorden te zoeken, doen bedrijven steeds vaker een beroep op Anthos.

Anthos stelt zich statutair ten doel de gemeenschappelijke en individuele belangen van deze bedrijven te behartigen en op te treden als hun algemeen vertegenwoordiger in binnen- en buitenland, bijvoorbeeld in geval van problemen bij de export.