Masterclasses voor studenten agrarisch onderwijs

De Bollenacademie organiseert sinds enige jaren ‘masterclasses’ voor MBO 4 studenten met belangstelling voor bloembollen/ planten. De ervaringen zijn uitstekend: de studenten krijgen de gelegenheid zich te verdiepen in actuele onderwerpen in de sector en leren kennispartijen in de sector kennen. Binnen het IDC Bollen & Vaste planten wordt deze activiteit voortgezet om zo jongeren voor de bloembollen- en vaste planten sector te interesseren en op te leiden. Bovendien worden zo belangrijke items van het IDC voor het voetlicht gebracht bij de studenten. In eerste instantie was bedacht om de masterclasses gecombineerd voor studenten en ondernemers/medewerkers aan te bieden. Maar na de 1e masterclass is besloten dat dit geen goede combinatie was: het niveau verschil was te groot. Alle studenten MBO niveau 3 / 4 of 2 van Wellantcollege en Clusius College Plantenteelt doen mee met de masterclasses
 
Uitvoering
Er zijn masterclasses Marketing (niv 3/4),Bedrijfshygiëne (niv. 2) Veredeling, Onderzoek doen, Internationale handel, Plantgezondheid en Teelttechniek (niv 2) gegeven.
 
Looptijd: najaar 2014 tot najaar 2015
Uitvoering: Bollenacademie en Wageningen UR - PPO Bollen