Luchtstromen in zeecontainers

Businesscase
De luchtverdeling in zeecontainers, geladen met bloembollen, is slecht. De lucht heeft al niet de neiging om dóór de bollen in hun kratjes heen te bewegen, maar de constructie van de zeecontainer is bovendien zodanig dat de lucht de neiging heeft teveel door de bollen dichtbij de ventilator omhoog te gaan en te weinig door de bollen ‘bij de deur’. Gevolgen van de slechte luchtverdeling zijn:

  • Temperatuurverschillen tussen kratten bollen in de container. Met name bij het transport van lelies is dit een groot probleem. De bollen op de warme plekken (waar te weinig lucht doorheen komt) hebben de neiging tot uitlopen en laten zich vervolgens moeilijk invriezen
  • Vochtverschillen. Op de plekken met te weinig lucht kan gecondenseerd water moeilijker verdampen en afgevoerd worden (óf dit gebeurt en de mate waarin hangt af van de omstandigheden buiten de container en de ingestelde omstandigheden; bijv. bij transport door de tropen)
  • Ophoping van ethyleen op plekken met te weinig lucht. Dit is met name een probleem in containers met tulpen
    Exporteurs in de regio Duin & Bollenstreek hebben behoefte aan inzicht in de luchtstromen op verschillende plaatsen in de container en aan adviezen omtrent verbetering van de luchtverdeling in de container. PPO heeft een techniek ontwikkeld om luchtstromen te meten en te verbeteren.

De export van bloembollen vormt een belangrijk onderdeel van de Greenport Duin & Bollenstreek. De beoogde kwaliteitsverbetering van het containervervoer draagt bij aan het rendement van exporteurs en aan het verbeteren van het imago van bloembollen. Deze businesscase project heeft tot doel het volgende te demonstreren:
• de ongelijkheid van de luchtverdeling binnen zeecontainers, geladen met verschillende typen bloembollen en
• hoe de luchtverdeling gelijkmatiger kan worden gemaakt door aanpassingen in de wijze van beladen en door het beïnvloeden van de luchtverdeling m.b.v. materialen die de luchtstroom veranderen.
Een verbeterde luchtverdeling leidt tot een beter behoud van kwaliteit van de bollen en minder uitval door ziekten.
 
Aanpak
Bij 2 exporteurs in de regio is de luchtsnelheid in 2 containers, geladen met tulpenbollen, op ca. 20 punten tegelijk gemeten. Vervolgens is het bodemoppervlak voor 50% afgedicht met stroken karton om te onderzoeken of de luchtstroom gelijkmatiger wordt. Eind 2015 zal ook de luchtverdeling in een leliecontainer gemeten worden.
 
Resultaten en conclusies
- In containers geladen met tulpen was de luchtverdeling van voor naar achter redelijk gelijkmatig
- Ook aan de deurzijde ging er voldoende lucht langs de pallets omhoog
- Er is een verschil in luchtstroom door dwarsgeplaatste pallets (lucht in bij de lange kant van 1.20 m) en
  in de lengte geplaatste pallets (lucht in bij de korte kant van 1 m)
- Het voor 50% verminderen van luchtopeningen in de bodem leidde tot een kleine vermindering van de
   totale hoeveelheid lucht door de lading, maar ook tot een betere luchtverdeling tussen voor en achter.
Op basis van deze resultaten zal PPO voorstellen doen voor aanpassingen aan de container en aan de wijze van stapelen voor het verbeteren van de luchtverdeling.
Een verbeterde luchtverdeling leidt tot een beter behoud van kwaliteit van de bollen en minder uitval door ziekten.

Meer resultaten van dit onderzoek zijn te vinden via GroenKennisnet of dit rapport.
 
Betrokken bedrijven / organisaties

  • Westerbeek Bulb Company BV - Noordwijkerhout 
  • Nord Lommerse FBG - Hillegom 
  • Royal Van Zanten - Hillegom   
  • iBulb/Anthos - Hillegom 
  • PPO Bollen, Bomen & Fruit - Lisse 

Looptijd: 2015
Uitvoering: Wageningen UR - PPO Bollen