Inzetten van een speurhond bij het detecteren van organismen in de vaste planten en/of bollensector

Businesscase
In andere sectoren of werkvelden worden speurhonden ingezet bij het opsporen van bv. Drugs, maar ook bij bedwantsen in hotels, truffels zoeken, de druifluis in wijngaarden of de MRSA bacterie in ziekenhuizen. Dit was de aanleiding tot de vraag of het  mogelijk is om ziekten of plagen te laten detecteren door honden in vaste planten. Het doel is om het keuringswerk (NAK Tuinbouw) efficiënter te maken. Dit zou een welkome aanvulling zijn op screeningsmethoden, met name bij organismen die moeilijk visueel zijn te detecteren. De belangrijkste keuringsinstanties voor de tuinbouw, NAK Tuinbouw en BKD, bevinden zich in de greenport Duin & Bollenstreek. Met deze innovatie hebben zij een instrument om hun werk wellicht efficiënter te kunnen uitvoeren. Misschien dat dit ook leidt tot een nieuw soort medewerkers die samen met honden een deel van het inspectiewerk kunnen doen.
 
Plan van aanpak
Om de mogelijkheid van dit idee te bekijken binnen de tuinbouwsector is hiervoor een aanvraag ingediend bij Inholland. Een student kan dit  onderzoek doen als afstudeervak. De beschikbare student heeft begeleiding nodig vanuit de Naktuinbouw en het IDC. Hiervoor willen we budget vanuit het IDC gebruiken. In eerste instantie gaat een student Dierrichting onderzoeken welke voorwaarden belangrijk zijn om een speurhond effectief in te kunnen zetten. Mocht deze aanpak perspectief bieden zal in een latere fase  een student Plant het onderzoek gaan uitbreiden.
 
Resultaat
Het resultaat is een rapport waarin duidelijk wordt of het inzetten van speurhonden bij de detectie van ziekten en plagen in de tuinbouw een optie is om verder te gaan ontwikkelen.
  
Looptijd: 2015
Uitvoering: Naktuinbouw