Innovatie snijhyacint

Snijhyacint
Snijhyacint © Wageningen University & Research

Aanleiding
Snijhyacinten is nog een betrekkelijk klein product. De broei vindt nu vooral plaats op kisten met  (pot)grond. Een groep broeiers ziet kansen om meer snijhyacinten af te gaan zetten maar de productie zal dan moeten veranderen. Die slag is bij tulp gemaakt door op water te broeien tot aan meerlagenteelt met (LED)verlichting. De omschakeling van grond naar waterbroei moet voor snijhyacint nog gemaakt worden en daarbij speelt nog een aantal aspecten die om een oplossing vragen.
 
Aanpak
Doel is een duurzame en economisch verantwoorde broeiwijze van een schoon product met goede uitbloeikwaliteit.  De eerste vraag was het ontwikkelen van een voor hyacinten geschikte drager omdat de voor tulpen gebruikte (prik)bakken niet geschikt zijn voor hyacint. Het beschadigen van de bollen geeft bij hyacint grote kans op (bacterie)ziekten. Het IDC heeft het mogelijk gemaakt dat een groep van 5 studenten van de TU Delft een nieuw type hyacintendrager heeft ontwikkeld.
 
Onderzoek
De snijhyacintenbroeiers zijn nu met dit prototype in overleg met producenten. De broeiers laten nu 2 jaar onderzoek uitvoeren bij PPO naar een aantal aspecten van de waterbroei, waaronder het voorkomen van ziekten bij recirculerende systemen. Vanuit de HOBAHO vindt ondersteuning plaats op marketing gebied. Financiering komt van de vijf bedrijven, van het RABO Innovatiefonds en ook van toeleveringsbedrijven (Bright Spark, Wolters Kassenbouw en Lommerse Uitendaal).


 
Looptijd: januari 2014 - december 2014
Looptijd project Rabobankfonds: juli 2014 - juli 2016
Uitvoering: Hobaho, PPO Bollen