Kennisarena Het nieuwe verwerken en bewaren van bloembollen

Het IDC Bollen & Vaste planten heeft op 9 juni 2015  een Kennisarena rondom het thema “Duurzaam bewaren, verwerken en ontsmetten van bloembollen” georganiseerd.  Het doel van de kennisarena was om interactie te krijgen tussen experts van technische bedrijven en ondernemers uit de bollensector, zodat er ideeën en oplossingsrichtingen komen voor de knelpunten waar de sector voor staat om het verwerken en bewaren van de bloembollen duurzamer te maken.  De belangrijkste knelpunten waar in workshops aan gewerkt is zijn:
• Uitwendig reinigen van bloembollen
• Aanbrengen van fungiciden
• Optisch sorteren/selecteren bloembollen
• Rechtop positioneren van de bloembollen
• Energiebesparing
 
Naar aanleiding van de input van deze kennisarena heeft Wageningen UR PPO samen met de KAVB een PPS geschreven en ingediend bij de Topsector Tuinbouw& Uitgangsmateriaal. In december 2015 is deze PPS goedgekeurd. Voor de komende 4 jaar is er jaarlijks een budget van ca. € 300.000 beschikbaar voor onderzoek rondom de 5 actielijnen van het nieuwe verwerken en bewaren van bloembollen.
 

Zie ook: Het Nieuwe Verwerken van Bloembollen binnen deze Kennisbank.