Nieuw boek geeft inzicht in de bloembollensector

Dirk Leenen van bloembollenbedrijf W.F. Leenen in Voorhout ontving op dinsdag 12 december het eerste exemplaar van De bloembollenketen, van teelt tot en met handel. Schrijver Peter Knippels reikte het boek aan hem uit tijdens de bijeenkomst ‘Studiebollen in beweging’ in aanwezigheid van enkele tientallen studenten. Het bedrijf W.F. Leenen is een vooraanstaand producent van narcissen, zowel van de bollen als van de bloemen. De bloembollenketen is een uitgave van de Bollenacademie om de kennis over de keten en daarmee de  bloembollensector vast te leggen en voor iedereen beschikbaar te maken.

André Hoogendijk, voorzitter van de Bollenacademie: “Denk je aan Nederland, dan denk je aan bloembollen. Wij hebben ons als land gespecialiseerd in de teelt en handel van vele tientallen verschillende bol-, knol- en wortelstokgewassen. Ze komen vanuit de hele wereld en hebben bij ons een tijdelijk onderkomen gevonden. Nederland is het epicentrum voor de teelt en de handel in bloembollen. Om deze sector te kunnen doorgronden, is het van belang om alle schakels in de keten te kennen en te begrijpen. Dit boek geeft inzicht in de hele bloembollensector.”

De bloembollenketen behandelt de hele keten, van de veredeling en registratie van nieuwe rassen tot en met het moment dat de bloembollen in het schap van de winkel liggen. Het boek geeft ook een overzicht van de verschillende soorten bolgewassen, van de teeltcyclus van zowel tulpen als lelies en van de exportinspectie met alle bijbehorende regels. Ook de digitalisering van de keten komt aan bod.

De bloembollenketen is bedoeld voor ondernemers en werknemers in de bloembollensector, docenten en studenten in het groen onderwijs en voor andere geïnteresseerden. De bloembollenketen wordt geprint on demand en is verkrijgbaar voor € 59,- (inclusief verzendkosten) via de webshop van het Ontwikkelcentrum (webshop.ontwikkelcentrum.nl). Ook eerdere boeken van de Bollenacademie, over het telen en broeien van tulpen en lelies, zijn bij het Ontwikkelcentrum verkrijgbaar.

Stichting Bollenacademie

Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te bevorderen. De publicatie van De bloembollenketen wordt mogelijk gemaakt door een subsidie van Colland Arbeidsmarkt. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met André Hoogendijk, voorzitter Stichting Bollenacademie, via hoogendijk@kavb.nl of 06-13463711.

Foto: Greenity

 

Categorie: