Kennisarena biobased economy bloembollen

Informatie over biobased kansen in de bollen- en vaste planten teelt 

Biobased gaat over grondstoffen gemaakt uit organisch (rest)materiaal, meestal biomassa genoemd. Deze grondstoffen zijn opnieuw te gebruiken in een andere vorm en/of biologisch afbreekbaar. Dit als alternatief voor het gebruik van  fossiele grondstoffen. Voor de agrarische sector betekent dit nieuwe kansen; bijvoorbeeld door waarde te creëren uit plantaardige reststromen of om planten te gaan telen voor de productie van waardevolle inhoudsstoffen. Voorbeelden zijn: de productie van afbreekbare bioplastics,  en natuurlijke ingrediënten voor o.a. de  cosmetische, agrochemische en  farmaceutische sector. Galantamine uit narcis is een goed voorbeeld vanuit de bollenteelt.
Tijdens de Kennisarena "Biobased Economy" bij het IDC Bollen & Vaste planten op 13 mei 2014 is er veel kennis en informatie beschikbaar gekomen. Op deze webpagina stellen we deze kennis beschikbaar.
 1. Presentatie over "Biobased economy" door Gerard van Oosten (Inholland), trekker CoE Biobased Economy
 2. Verslag workshop 1 - (On)mogelijkheden met plantardige resstroken uit de bollenstreek
  Onderzoeksrapport: Kwantitatieve informatie reststromen bloembollen
 3. Verslag workshop 2  - Planten specifiek telen voor inhoudstoffen
 4. Verslag workshop 3 - Gebruik inhoudsstoffen om sierteltproducten te vermarkten

BEST PRACTICES EN VOORBEELDEN VAN BIOBASED TOEPASSINGEN IN DE SIERTEELT
 
ALGEMEEN
 
Biobiased Economy
Uitleg Biobased Economy op webiste GoBio! ) (3:52 min): https://www.youtube.com/watch?v=FEJPqQx7ekI
 
Biobased Economy (Noord)
Film (3:23 min)  https://www.youtube.com/watch?v=N_Be7cLMJYI\
 
Biobased Economy
Veel informatie op groen kennisnet - klik hier
 
VOORBEELDEN
 
Scelta champignons
SylvanScelta - Diervoeder op basis van de Amandelpaddenstoel (2:50 min): https://www.youtube.com/watch?v=2JgYOfxHxWE 
 
Lignovalue
Van reststof tot grondstof (1:18 min): https://www.youtube.com/watch?v=GUW-fIb4BDM
 
Mogelijkheden voor afval van uien
De velletjes van uien die vrijkomen bij de verwerking, wegen vrijwel niets. Maar heel veel velletjes bij elkaar kun je prima vergisten. Ook zit er een interessante kleurstof in deze reststroom.
 
Perssap van tomatenloof
In het perssap van tomatenloof zitten werkzame bestanddelen tegen verschillende soorten schimmels, waaronder meeldauw. Het Kenniscentrum Plantenstoffen gaat, samen een tweetal partners, onderzoeken welke dat zijn. De vervolgstap is om de actieve componenten te extraheren en te concentreren.
 
Goud in suikerbietenloof
Suikerbietentelers laten het loof van hun bieten bij de oogst nu nog liggen op hun akkers. Straks waarschijnlijk niet meer. Dan halen biotechbedrijven hoogwaardig eiwit uit dat loof, grondstoffen voor bioplastics, vezels voor verpakkingsmateriaal, energie en nog veel meer.
 
Van plant tot geneesmiddel
In de maak: natuurlijke bestrijdingsmiddelen uit plantenextracten(Via KCP)
Bol die je plant > mollen blijven weg (grootmoeder tip)
Kurkuma plant/  wortels > geneeskracht
Plant in berm > nemen roetdeeltjes op
AirSoPure > planten met luchtzuiverende werking
 
Champost
Kan eventueel ingezet worden als bodemverbeteraar (mits fosfaatgehalte voldoende verlaagd), componenten uit champost zijn ook te gebruiken als bouwgrondstof, zoals gipsblokken. Wageningen UR onderzoekt mogelijke scheidingstechnologieën.
 
Houtachtige reststromen
Reststromen uit de boomteelt kunnen gebruikt worden voor de productie van plaatmaterialen. Er zijn plannen voor een productiefaciliteit in Gelderland.
• Paprika’s: van de paprika kunnen zowel stoffen uit het sap interessant zijn, als vezelachtige delen voor bijvoorbeeld karton.
• Chrysanten: reststromen uit chrysanten hebben een relatief hoog gehalte aan ‘bioactieve componenten’, zoals antioxidanten, geur-en kleurstoffen).
• Groenteveiling Zaltbommel: reststromen van de groenteveiling zijn het meest geschikt voor energieopwekking via vergisting.

Grasraffinage
- Eiwit tbv veevoer
- Cellulose voor papierproductie of vergisting
- Nutrienten terug land via mest

Diverse voorbeelden

 • Algen vangen CO2 af van de kolencentrale of grondstof voor de chemie
 • EcoBoard: kastdelen gemaakt uit bermgras
 • Tomatendoos gemaakt van vezels uit tomatenstengels
 • Extract uit digitalis onder glas tegen hartkwalen
 • Omega-3 vetzuren uit algen
 • Geurstoffen fresia
 • Aardbeienplantje meet fijn stof in Antwerpen
 • Hoogwaardige snack van groenten, fruit of algen : http://gobio.nu/portfolio/hoogwaardige-snack-van-groenten-fruit-of-algen/

 
Johan Groenewegen  
Glastuinbouwbedrijf dat aubergines kweekt. Uit het restmateriaal (laagwaardig) haalt zijn bedrijf vezels dat voor (hoogwaardig) bouwmateriaal wordt gebruikt. Uit de overblijvende sappen wordt via vergisting biogas gewonnen. Dat wordt gebruikt om warmte te produceren ten behoeve van de verwarming van de kas. Ook de CO2 wordt gebruikt in de kas. Het bouwmateriaal bestaat uit platen die als gevelbekleding dienen. Voordelen van deze platen zijn o.a. dat ze volledig recyclebaar zijn, brandwerend, krimpvast, weersbestendig en schimmel- en rot-bestendig. Een mooi voorbeeld van het hergebruik van laagwaardig restmateriaal tot hoogwaardige toepassingen.
 
De coöperatie Kompany
Een samenwerkingsverband van komkommertelers, zoekt een nieuwe markt om komkommers te kunnen verwerken tot een ander, mogelijk hoogwaardig product. Op bepaalde momenten in het jaar is er namelijk een surplus aan komkommers voor consumentgebruik. Op initiatief van Kompany (circa 45 aangesloten telers) is een project opgestart om de mogelijkheden in beeld te brengen voor verwaarding van een specifieke inhoudsstof. Synchroon aan het onderzoek naar betreffende verwaardingsroute en de mogelijkheid voor eventuele realisatie van een productielocatie hiervoor wordt onderzoek gedaan naar mogelijkheden om secundaire reststromen (bijvoorbeeld afvalwater uit beoogd proces en vezels uit vrucht en loof) optimaal te verwaarden. Kern van het project vormt echter het nader onderzoek naar specifieke marktsegmenten en partijen voor afzet van component X en de extractietechnologie waarmee aan de eisen van de afnemer kan worden voldaan.
 
Telefoon opladen aan een plant
Electriciteit aftappen bij levende planten zonder dat zij daar schade van ondervinden? Plant-e heeft een gepatente technologie ontwikkeld die dit mogelijk maakt.
 
Ecover vervangt palmolie door algenolie
Ecover heeft een wereldwijde primeur. Het Belgische bedijf heeft een wasmiddel ontwikkeld, waarin het palmolie heeft vervangen door algenolie. Palmolie heeft, mede door het beslag op landgebruik, een minder goede naam. Het nieuwe wasmiddel zal in augustus op de markt worden gebracht.
 
Tomatenextract verbetert bloedcirculatie
Nederlandse tomaten lenen zich mogelijk voor het innovatieve Fruitflow, een extract met natuurlijke bestanddelen van tomaten. Het product levert een wetenschappelijke onderbouwde bijdrage aan een gezondere doorbloeding, aldus Bernd Mussler, innovation project manager van DSM Nutritional Products.
 
Onderzoek Haskonig 
Biobased kansen voor agrofoodsector : Inhoudstoffen van top 10 producten:
https://www.bioboost-platform.com/media/fdgb4i3w/inhoudsstoffen-van-top-10-producten-innovatie-zuid-2014.pdf

https://www.agro-chemie.nl/nieuws/agri-based-chemicals-kansen-voor-chemie-en-landbouw/

https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/circulaire-economie/biobased-economy