Virusbesmetting, hormonen en knopzetting in lelie

Business Case
Door sommige exporteurs van lelies wordt een verband verondersteld tussen het aantal knoppen dat een bepaalde lelie maakt en het feit of het partij virusvrij is of niet. Hierbij is niet duidelijk of het gaat om het virusvrij zijn óf om de ‘leeftijd’ van het virusvrij partij, d.w.z. de tijd die verstreken is sinds het virusvrij maken van het partij. De maat van de bol en informatie over de voorgeschiedenis in teelt en bewaring vormen voor de ervaren exporteur een indicatie voor het aantal bloemen dat de bol in de kas zal produceren. Als de inschatting van het knopaantal niet bewaarheid wordt in de kas heeft dit negatieve financiële gevolgen voor de broeier en voor de exporteur. Plantenhormonen spelen een belangrijke rol bij de bloemaanleg in lelie. De gehaltes aan verschillende hormonen in lelie (het hormoonprofiel) vormen mogelijk een aanwijzing voor het te verwachten knopaantal van een bepaalde bolmaat in een virusvrij of virusziek partij. De export is gebaat bij een toets voor het te verwachten knopaantal op basis van het hormoonprofiel.

Deze Business case heeft tot doel de haalbaarheid te onderzoeken van een toets voor het voorspellen van het aantal knoppen van lelies van een bepaalde bolmaat in virusvrije en viruszieke partijen, op basis van het hormoonprofiel van de bollen. Hiermee wordt ook antwoord gegeven op de vraag of virusvrije lelies verschillen van viruszieke lelies in knopaantal. De export van bloembollen vormt een belangrijk onderdeel van de Greenport Duin & Bollenstreek. Dit in dit project beoogde toetsontwikkeling draagt bij aan het voorspellen van de kwaliteit van leliebollen en daarmee aan het bevorderen van het rendement van de lelie-export.
 
Plan van aanpak
De exporteurs sporen vergelijkbare leliepartijen op die al of niet besmet zijn met virussen. Onderzoekers van het Laboratorium voor Plantenfysiologie van Wageningen UR analyseren de partijen op hormoonsamenstelling (auxines, cytokininen en abscisinezuur; max. 20 monsters, 10 met en 10 zonder virus). Medewerkers van PPO planten de monsters op en bepalen het knopaantal in het oogststadium. Het verband tussen het hormoonprofiel, het knopaantal en de aan- of afwezigheid van virus wordt geanalyseerd. Bij een goede correlatie tussen hormonen en bloei zal een vervolgonderzoek voor het optimaliseren van de toets geformuleerd worden.Dit project zal duidelijk maken of er een verband is tussen het hormoonprofiel, het knopaantal en de aan- of afwezigheid van virus. Vervolgonderzoek gedurende 2 à 3 jaar vanuit andere financieringsbronnen zal bij een positief resultaat een toets opleveren waarmee exporteurs beter kunnen voorspellen hoeveel knoppen een partij lelies zal produceren. Daarmee worden financiële tegenvallers voorkomen.

Resultaten zijn hier te vinden.
 
Betrokken bedrijven / organisaties:

  1. Royal Van Zanten - Hillegom  
  2. iBulb/Anthos - Hillegom
  3. PPO Bollen, Bomen & Fruit - Lisse 
  4. WUR Plantenfysiologie - Wageningen   

Looptijd: 2015
Uitvoering: Wageningen UR - PPO Bollen