Aantoonbaar duurzame bloembollen

Business case
Telers en handelaren van bloembollen krijgen steeds meer vragen over de mate van duurzaamheid van hun bollen. Afnemers zoals tuincentra, overheden maar ook verschillende buitenlandse partijen vragen om bloembollen die ‘duurzaam’ zijn, ‘niet slecht voor bijen’ of die ‘bijdragen aan de biodiversiteit’. De sector probeert op die vragen antwoord te geven door te verwijzen naar een eventueel aanwezig MPS-A certificaat en door het ontwikkelen van nieuwe producten zoals een Vrolijke Vlinder of Blije Bij bloembollenpakket. Wat echter ontbreekt zijn objectieve criteria die aangeven wat een ‘duurzame’ bloembol is.
Het doel van deze business case is om in 2016 aantoonbaar duurzame bloembollen op de markt te brengen. De mate van duurzaamheid van de bloembollen is af te leiden aan de hand van criteria die objectief worden vastgesteld en door een certificerende organisatie worden geborgd. Voor de producenten van bloembollen ontstaat daarmee een nieuwe markt, tussen gangbaar en biologisch.
 
MPS biedt certificering aan op bedrijfsniveau wat geen garantie biedt op productniveau. Een MPS certificering is voor het overgrote deel van de bloembollentelers en –broeiers haalbaar en is daarmee niet onderscheidend in de markt. Skal biedt certificering aan op productniveau, maar dan gaat het alleen om biologische producten. Biologische bloembollen zijn een groeiende maar nog steeds zeer bescheiden nichemarkt. Tussen Skal en MPS zit een groot gat waar op dit moment in de bloembollensector geen certificering zit.
 
In andere sectoren zijn er wel verschillende vormen van certificering tussen gangbaar en biologisch. Het gaat bijvoorbeeld om producten die zijn gecertificeerd door Milieukeur, Groenkeur of Beter Leven. Deze producten komen tegemoet aan de vraag van consumenten naar meer duurzame goederen en kennen een prijsniveau dat hoger is dan gangbare producten maar beduidend lager dan biologische producten. Daarmee spelen deze producten in op het geweten en op de portemonnee van de consument.
 
Het streven was om binnen twee jaar bij tuincentra en andere retail in Nederland bloembollen te koop te hebben die op aantoonbaar duurzame wijze geproduceerd zijn. Dit is ook gelukt. Inmiddels is stichting Milieukeur verder gegaan onder de naam Planetproof. Meedere bollenbedrijven zijn On our way to PlanetProof gecertificeerd. Wil je hier meer over weten kijk dan hier.
 
Plan van Aanpak
Een groep ondernemers in de bloembollensector heeft het initiatief genomen om bloembollen te gaan produceren die ‘duurzaam’ zijn. Zij willen graag objectieve criteria laten vaststellen waar hun producten aan moeten voldoen, zodat zij de mate van duurzaamheid van hun producten kunnen aantonen aan hun afnemers. Op basis van deze objectieve criteria kunnen certificerende organisaties vervolgens hun schema’s bepalen. De groep ondernemers heeft daarvoor contact gelegd met Milieukeur dat graag een schema voor bloembollen wil ontwikkelen.
 
Betrokken bedrijven / organisaties
 

 1. JUB - Noordwijkerhout 
 2. Flowerboost  - Noordwijkerhout  
 3. H.M. van Haaster & Zn - Hillegom  
 4. Natural Bulbs - Heemstede  
 5. Gebroeders Hulsebosch  - Schagerburg  
 6. Tamis Bloembollen - Den Helder  
 7. Garden of Egmond - Egmond-Binnen  
 8. Huiberts Bloembollen - St. Maartensbrug  
 9. Blokker Bloembollen  - St. Maartensvlotbrug  
 10. KAVB  - Hillegom  
 11. SMK (Milieukeur)
 12. PPO-BBF  - Lisse 

Resultaten
Deze business case heeft geresulteerd in het ontwikkelen van het Milieukeur certificatieschema in overleg met bollentelers- en handelaren, met de Nederlandse brancheorganisatie voor bloembollenbedrijven KAVB, Wageningen UR, verschillende overheden en NGO’s, waaronder Greenpeace. Meer informatie is te vinden op de site van PlanetProof. Specifieke informatie over certificering is hier te vinden, inclusief het certificatieschema.
 
Looptijd: 2015
Uitvoering: KAVB en PPO Bollen