Bodem in de praktijk

Wie zijn bodem duurzaam wilt beheren doet er goed aan om zich in de theorie te verdiepen. In de paragraaf ‘Basiskennis Bodem’ is ingegaan op de basis onderdelen van de bodem verdeeld over de 3 aspecten: biologisch, fysisch en chemisch.

Er wordt vaak gezegd dat we nog zo weinig weten over de bodem, maar tegelijkertijd is er een heleboel informatie al wel openbaar beschikbaar. Deze informatie komt pas tot zijn recht als het tot een toepassing leidt in de praktijk.  De onderstaande paragrafen gaan over wat jij kunt doen om beter om te gaan met je bodem.