Duurzame Bodemmaatregelen in de Praktijk

Niet kerende grondbewerking (NKG)

  • NKG wordt vaak gezien als een duurzame vorm van bodembeheer. Dit vooral omdat het bodemleven in de bovenste laag beter intact blijft en niet naar een diepere laag van de bodem verplaatst wordt. Daarnaast wordt er tijdens het ploegen niet met een wiel door een voor gereden waardoor de ondergrond verdicht raakt. NKG kent verschillende vormen waaronder ondiep ploegen (max 20cm) en enkel lostrekken/eggen. Lees in deze brochure de verschillende ervaringen van telers op verschillende grondtypes.
  • In de praktijk wordt al veel ervaring opgedaan met NKG, mede doormiddel van onderzoek. Bekijk hier 2 demonstraties van NKG:

Vaste Rijpaden systeem

  • Het vaste rijpaden systeem valt ook onder het duurzame bodembeheer. Dit vanwege de minimale bodembereiding die plaatsvindt door het enkel gebruik maken van vaste rijpaden. Dit systeem voorkomt hierdoor bodemverdichting. Samen de opkomst van strokenteelt wordt dit systeem steeds aantrekkelijker en populairder.
     

Monitoren met behulp van profielkuilen

  • Een gemakkelijke en toegankelijke manier om inzicht te krijgen in de toestand van de bodem, is door een profielkuil te graven. Door middel van een profielkuil is goed te zien waar de wortels wel en niet goed groeien en waar eventuele storende lagen zich bevinden. In het handboek bodem en bemesting wordt uitgelegd waar op te letten bij het uitvoeren hiervan.
     

Praktijknetwerken

  • Als teler hoef je niet in je eentje het wiel uit te vinden. In combinatie met andere telers in de vorm van een praktijknetwerk kan hulp bieden
  • NLG Holland is een praktijknetwerk van 13 bloembollentelers uit Noord Holland die zich focussen op het toepassen van duurzaam bodembeheer, met als doel een weerbaardere teelt te realiseren met minder gebruik van input zoals gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.