Bodemtools

Bodem tools

Om aan de slag te gaan met je bodem zijn er in de afgelopen jaren verschillende types ‘tools’ ontworpen. Deze tools, vaak gespecialiseerd op 1 van de 3 aspecten: biologisch, fysisch of chemisch, kunnen inzicht geven in de huidige situatie en het beoordelen ervan. Daarnaast kunnen de tools een handelingsperspectief geven. Veel van deze tools zijn vooral gericht op akkerbouw, maar de volgende tools kunnen ook voor bolgewassen worden ingezet:

Voor het biologische aspect van de bodem zijn er de volgende tools beschikbaar:

 • Aaltjesschema (zal overgaan op Best4Soil)
  Met een aaltjesschema wordt inzichtelijk welke aaltjes in welke mate zich vermeerderen op gewassen en groenbemesters en hoe schadelijk dit kan zijn voor een vervolggewas. Vooral praktisch voor het bepalen van vruchtrotatieplan.           
                      
 • Best4Soil
  Best4Soil is de officiële opvolger van aaltjesschema en focust zich niet enkel op aaltjes, maar ook op bodemschimmels. Dit platform bied inzicht in de mate waarin bodemschimmels en aaltjes schadelijk zijn en zich vermeerderen. Naast akkerbouwgewassen en groenbemesters zijn recentelijk 5 bolgewassen toegevoegd aan de database: Tulp, Hyacint, Lelie, Narcis en Zantedeschia.
   

Voor het chemische aspect van de bodem zijn de volgende tools beschikbaar:

 • Fosfaat indicator                             (NMI-agro)
  • Te gebruiken om fosfaatruimte te bepalen
 • NDICEA stikstof planner               (Louis Bolk)
  • NDICEA maakt stikstofbeheer inzichtelijk
    

Voor het fysische aspect van de bodem is er de volgende tool beschikbaar:

 • Bodem Conditie Score
  • Dit is een toegankelijke tool om je bodem snel en goedkoop te scoren op vooral structuur. Ook zijn er tools die de 3 de aspecten biologisch, fysisch en chemisch combineren. Dit noemen we een integrale aanpak. Deze tools zijn:
 • Bodem Kwaliteits-Plan (in ontwikkeling)
  • Dit integrale adviesplan per perceel is voornamelijk gericht op akkerbouw maar wordt momenteel getest voor de bollenteelt.
 • Eurofins Bemestingwijzer
  • De bemestingswijzer geeft een uitgebreid overzicht van de bodem op basis van bodemmonsters.
 • Open Bodem Index
  • De OBI is een initiatief van Vitens, Rabobank en ASR. Het is een standaard voor het meten en interpreteren van bodemkwaliteit. Het concept is momenteel nog in ontwikkeling maar telers kunnen al aansluiten en meedoen.
 • Bodemspiegel (Delphy)
  • Aangezien een gezonde bodem leidt tot een gezond gewas, geeft de Bodemspiegel aan de hand van gewasgroei (satelliet data) een maat voor de bodemkwaliteit.
 • Soil Heath Index
  • De Soil Health index is een systeem wat het functioneren van de bodem meet aan de hand van een aantal ‘sleutel-parameters’. De uitkomsten van deze metingen worden vertaald naar afzonderlijke indexen en naar een gecombineerde index die voor iedereen begrijpelijk is.
    

Er zijn ook tools welke zich minder focussen op inhoud maar meer op overzicht en management:

 • Akkerweb
  •  Er bestaan veel apps met agrarische doeleinden. Akkerweb is een platform waar veel van deze apps, waaronder bodemgerichte apps, worden beheerd. De opvolger van Akkerweb is FarmMaps.
    
 • Bodempaspoort (ZLTO)
  • Het ZLTO Bodempaspoort is een online applicatie waarin je gegevens over de bodemkwaliteit op perceelsniveau kunt opslaan. ZLTO zet het bodempaspoort in bij de bewustwording omtrent bodemkwaliteit en bodemgebruik bij ondernemers.
    
 • Gezond Gewas Tool
  • Met deze Gezondgewastool kunnen akkerbouwers en adviseurs een overzichtelijk schema maken met bodemmaatregelen. Het schema geeft aan welke maatregelen effectief zijn om de gekozen bodempathogenen te beheersen. Ondanks dat deze tool ontwikkelt is voor akkerbouwgewassen is hij nog steeds te gebruiken voor bloembollen aangezien bepaalde pathogenen overlappen in beide teeltsectoren.