Precisietechnieken voor de bodem

Bodemscans

  • Met een bodemscan wordt plaatsspecifiek in kaart gebracht wat bepaalde eigenschappen zijn. Op basis hiervan kunnen taakkaarten worden gegenereerd voor bijvoorbeeld bemesting, bekalking, of egalisering van het perceel.
     
  • Er bestaan momenteel verschillende type bodemscans. Hieronder twee voorbeelden:
    • Elektromagnetische Inductie (EMI). Dit type bodemscan bepaald plaats specifiek de EC van de bodem. De EC van de bodem kan aan verschillende eigenschappen worden verbonden, zoals CEC, textuur of organische stof.
    • Er bestaan ook gecombineerde bodemscans welke in 1 werkgang 5 metingen uitvoert: Zuurgraad (pH), EC op 30 cm, EC op 90 cm, organische stof en hoogte.

 

Bodem vochtsensoren

  • Een gemakkelijke eigenschap om te meten aan de bodem is het percentage vocht, wat erg belangrijk is voor gewasgroei. Er bestaan dan ook verschillende vochtsensoren op de markt die (soms op verschillende dieptes) meten wat het vochtpercentage is. Op basis van deze gegevens kan er op afstand bepaald worden of er moet worden geïrrigeerd.

Een aantal voorbeelden van vochtsensoren op de markt: