3. Bodemkaart van Nederland

Nederland kent veel verschillende grondsoorten, van zand tot klei, vruchtbaar en minder vruchtbaar. Het bepaalt in grote mate welke gewassen er geteeld kunnen worden en wat de potentiële opbrengst is. Binnen deze grondsoorten kunnen zich verschillende bodemvormende processen hebben afgespeeld, wat heeft geleid tot verschillende bodemtypes. Online is er een bodemkaart beschikbaar welke goed laat zien welke grondsoorten en bodemtypes zich waar in Nederland bevinden.

 

Bron: WUR