Nieuws

Nieuws van de Bollenacademie

Filmpjes over het inzetten van camera's in de teelt en verwerking van bloembollen

Detectie Virus: In de PPS Bollenrevolutie 4.0 zijn er  afgelopen jaar met een groot aantal camera’s wekelijks opnames gemaakt om een automatisch systeem te kunnen maken om virus in tulpen te herkennen. Om u een goed beeld te geven van het onderzoek is hierover een filmpje gemaakt. Diverse onderzoekers van Wageningen University & Research en medewerkers van betrokken bedrijven en organisaties komen aan het woord.

Digitale cursus Fysiologie Bollen

Fysiologie van bolgewassen is de wetenschap of de kennis van de processen in de bloembol en de bolbloem. Als we begrijpen hoe die processen verlopen, kunnen we ze ook beïnvloeden. Dan kunnen we beter veredelen, telen, bewaren, verhandelen en exporteren. Deze kennis is nu ook te vinden als digitale lesmodule via onderstaande link.

Digitale module Veredeling Bollen

In de sierteelt is continu behoefte aan nieuwe rassen om klanten te prikkelen en de teelt verder te verbeteren. Een plant heeft een combinatie van goede en slechte eigenschappen. Veredeling heeft als doel zoveel mogelijk goede eigenschappen in één plantenras te verenigen. Denk daarbij aan resistentie tegen ziekten, langere houdbaarheid en nieuwe bloemkleuren. Daarvoor bestaan verschillende technieken, meer weten?

KICK OFF POP3 PROJECT VITALE TEELT HYACINT

Op 15 oktober was het zo ver, een consortium van bedrijven is gestart met een onderzoekstraject om de teelt van hyacinten te verduurzamen. Gezamenlijk gaan zij  diverse aspecten van de teelt verbeteren, versnellen of aanpassen. Het project heeft twee doelstellingen: Proof-of-concept: De gezamenlijke ontwikkeling van een nieuw teeltsysteem voor een schone en ziektevrij hyacintenteelt. Met dit nieuwe systeem zal een reductie in het middelgebruik van 80% zijn gerealiseerd in 2023. Ook zal de bodembelasting substantieel afnemen.

Tulpenvirus X is taaier dan gedacht

Het Tulpenvirus X – of kortweg TVX – kan maar liefst acht maanden overleven in de bodem. Dat is een van de resultaten van de PPS 'Op weg naar virusvrij en afzetgericht telen'. De Business Units Glastuinbouw en Biointeracties van Wageningen University & Research voeren samen met Proeftuin Zwaagdijk en de Bloembollenkeuringsdienst (BKD) onderzoek uit naar virussen bij de bolgewassen tulp en lelie en bij de vaste plant hosta.

Meerdere virusziekten zoeken met camera's

Binnen het project Bollenrevolutie 4.0 gaan we op zoek naar meerdere virusziekten met camera’s in het veld. In het verleden is al met camera’s gekeken naar het herkennen van tulpen mozaïek virus (TBV) in het tulpengewas. Met de huidige data algoritmen kunnen we TBV herkennen, praktisch net zo goed als dat een keurmeester dat kan. De bedoeling is dat we ook tijdens het groeiseizoen op meerdere tijdstippen de ziekzoekers en telers kunnen ontlasten van het selecteren in het veld door geautomatiseerd ziekzoeken mogelijk te maken.

Nieuw boek over fysiologie van bloembollen

Onderzoeker Natalia Moreno Pachon heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek De fysiologie van bloembollen. Schrijvers Henk Gude en Peter Knippels reikten het boek aan haar uit bij de bijeenkomst ‘Flower Science meets Wageningen University Research’ in Lisse. Natalia Moreno Pachon doet bij WUR Glastuinbouw & Bloembollen in Bleiswijk onder andere onderzoek naar fysiologische aspecten van bloembollen.

Bollenrevolutie 4.0 verdiept zich in de verwerking van bloembollen

De PPS Bollenrevolutie 4.0 is dit voorjaar van start gegaan. Half juli 2019 kwamen de partners en de klankbordgroep voor de eerste keer bij elkaar op het bedrijf van Dogterom in Oude Tonge om met de onderzoekers van Wageningen University & Research van gedachten te wisselen over de knelpunten binnen de verwerking van bloembollen en de mogelijkheden die technieken kunnen bieden om daar een oplossing voor te ontwikkelen. Men was volop aan het rooien, selecteren en verwerken van tulpenbollen, dit gaf genoeg stof ter discussie.

Pagina's