Nieuws

Uitreiking - De fysiologie van bloembollen

Nieuw boek over fysiologie van bloembollen

Onderzoeker Natalia Moreno Pachon heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek De fysiologie van bloembollen. Schrijvers Henk Gude en Peter Knippels reikten het boek aan haar uit bij de bijeenkomst ‘Flower Science meets Wageningen University Research’ in Lisse. Natalia Moreno Pachon doet bij WUR Glastuinbouw & Bloembollen in Bleiswijk onder andere onderzoek naar fysiologische aspecten van bloembollen.

Bollenrevolutie 4.0

Bollenrevolutie 4.0 verdiept zich in de verwerking van bloembollen

De PPS Bollenrevolutie 4.0 is dit voorjaar van start gegaan. Half juli 2019 kwamen de partners en de klankbordgroep voor de eerste keer bij elkaar op het bedrijf van Dogterom in Oude Tonge om met de onderzoekers van Wageningen University & Research van gedachten te wisselen over de knelpunten binnen de verwerking van bloembollen en de mogelijkheden die technieken kunnen bieden om daar een oplossing voor te ontwikkelen. Men was volop aan het rooien, selecteren en verwerken van tulpenbollen, dit gaf genoeg stof ter discussie.

Module Veredeling

Online cursus over veredeling van bloembollen

De Bollenacademie heeft de online cursus Veredeling van bloembollen gelanceerd. In deze cursus komen alle aspecten van de veredeling aan bod, waaronder het opzetten van een veredelingsprogramma, het slechten van kruisingsbarrières en het registreren van nieuwe cultivars. De cursus sluit aan bij de online cursussen over het telen, broeien en verhandelen van bloembollen en bij het boek De veredeling van bloembollen. De cursus is gratis te volgen op de website van de Bollenacademie.

Boek Zantedeschia

Nieuw boek over de teelt en broei van Zantedeschia

Teler Ton Kortekaas heeft het eerste exemplaar ontvangen van het nieuwe boek De teelt en broei van Zantedeschia. Schrijver Peter Knippels reikte het boek aan hem uit. De broers Jan en Ton Kortekaas zijn met hun in Voorhout gevestigde bedrijf Kallaland specialisten van de teelt en broeierij van Zantedeschia. De teelt en broei van Zantedeschia is een uitgave van de Bollenacademie om de kennis op het gebied van de teelt en het in bloei trekken van Zantedeschia vast te leggen en beschikbaar te maken.