Keurmerken

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen keurmerken en bloembollen

Keurmerken in de bloembollensector
De afgelopen 15 jaar zijn veel agrarische keurmerken en certificeringschema's geïntroduceerd. De inhoud van deze keurmerken en de eisen die aan de deelnemers worden gesteld verschillen onderling sterk. Voornaamste reden hiervan is dat de verschillende keurmerken zich richten op andere afzetkanalen in de markt. Daarnaast zijn sommige keurmerken ontstaan omdat de aangesloten bedrijven zich wilden onderscheiden van niet deelnemers. Dit onderscheid kan uiteraard berusten op verschillende aspecten zoals bijvoorbeeld milieuvriendelijkere productiewijze, betere kwaliteit van het product of meer aandacht voor arbeidsomstandig-heden. Voor de bloembollensector zijn onder andere de volgende keurmerken / certificering-schema's beschikbaar:
Milieuprogramma Sierteelt (MPS)
ISO (International Organization for Standardization)
Raad voor Accreditatie