Voor bedrijfsleven

Het agrarische onderwijs biedt vele mogelijkheden om ondernemers en medewerkers op te leiden. Hieronder wordt uitgebreid toegelicht waarop dit kan; zoals de bedrijfsopleidingen op maat, collectief of een ervaringscertificaat (EVC). Daarnaast kunnen er natuurlijk ook allerlei cursussen gevolgd worden.  

Voor sommige cursussen en opleidingen is het mogelijk om subsidie te verkrijgen. Het AOC in de buurt kan hier informatie over geven. Of neem voor advies contact op met de secretaris van de Bollenacademie.

Bedrijfsleven & Onderwijs
Voor het agrarische bedrijfsleven en dus ook voor de bollenteelt is SBB de landelijke organisatie die verantwoordelijk is voor het tot stand brengen en in stand houden van het contact en overleg tussen onderwijs en bedrijfsleven. Het bedrijfsleven wil graag dat scholen vraaggericht werken en voldoende goed opgeleid vakbekwame medewerkers voor de bollenteelt en bollenhandel afleveren. Tevens vindt het bedrijfsleven het belangrijk dat scholen en andere opleidingsinstanties een goed aanbod hebben van opleidingsmogelijkheden.

Dit valt alleen maar te bereiken als opleidingsinstanties en bedrijfsleven goed met elkaar samenwerken. Het bedrijfsleven werkt hiertoe via verschillende kanalen samen met het onderwijs. Een nieuw initiaitief is op dit moment de uitvoering van een Centrum voor innovatief Vakmanschap (CIV) voor Tuinbouw en Uitgangsmaterialen. Hierin wordt lesmateriaal ontwikkeld op 10 innovatieve thema's door bedrijfsleven en onderwijs samen. Het CIV is een resultaat van het zogenaamde topsectorenbeleid van het Ministerie van EZ.

E-learning: basiskennis voor preventiemedewerkers
Preventiemedewerkers in de agrarische en groene sector kunnen vanaf de nieuwe e-learning van Stigas gebruiken. 37 korte filmpjes met vragen en feedback leveren de benodigde basiskennis. Aanleiding voor de nieuwe e-learning zijn de eisen die de vorig jaar vernieuwde Arbowet aan de rol en positie van de preventiemedewerker stelt. In het filmpje bespreken bedrijven uit de sector en Stigasadviseurs de belangrijkste aspecten van het preventiewerk. Er zijn vier thema’s: taken van een preventiemedewerker, de arboregels, de risico’s in de agri- en groene sector en samen werken aan preventie.