Leren in de praktijk

Leren in de praktijk
Praktijkervaring is onmisbaar in de beroepsopleiding; met theorie alleen kom je er niet. Het bedrijfsleven, de beste plaats voor die ervaring, wil daar zeker aan bijdragen. Het praktijkleren in de vorm van een stage of leerbaan heeft alleen zin als de deelnemer op het bedrijf met zoveel mogelijk aspecten in aanraking komt en daar goed wordt begeleid. Bij voorkeur door een goed opgeleide praktijkopleider.

Erkening als leerbedrijf
In het MBO en bij het VMBO in de praktijkgerichte leerweg moeten leerbedrijven een erkenning hebben. Aequor bewaakt voor de bollenteelt de kwaliteit van het praktijkleren op de bedrijven. De criteria hiervoor zijn vastgesteld door vertegenwoordigers van het onderwijs en het bedrijfsleven. Aequor inventariseert de beschikbare erkende leerbedrijven en de bedrijfsadviseurs spelen daarin een belangrijke rol. Zij gaan bij de bedrijven langs voor erkenning en advisering. In het HBO kent men geen erkenningensysteem. Deze scholen stellen zelf hun kwaliteitscriteria.

Wilt u als bedrijf erkend worden dan kunt u onder het kopje "Leerbedrijven" op de site van Aequor meer informatie vinden over de erkenning. Het is mogelijk om een leerbedrijf te worden, klik hier om te kijken hoe je dat doet.