Bollenacademie

Stichting Bollenacademie is een samenwerkingsverband van bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en teeltadvies met als doelen om een goed scholingsaanbod te realiseren voor studenten en werkenden, om het reguliere bloembollenonderwijs verder te ontwikkelen en om de instroom in het onderwijs en de deelname aan scholing voor werkenden in de sector te vergroten.

Om dit doel te realiseren zijn er diverse projecten uitgevoerd:

Bestuur en Adviesraad
Het bestuur van de stichting Bollenacademie bestaat uit KAVB, Anthos, Wellantcollege, Clusius Collge en Wageningen University & Research.

In de adviesraad van Stichting Bollenacademie zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: Aeres Hogeschool, Anthos, CITAVERDE College, Clusius College, CNV Vakmensen, Delphy, FNV, Groenhorst, HAS Hogeschool, Hogeschool Inholland, Hogeschool VHL, Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur, LTO Noord, Nordwin College, Wageningen UR en Wellantcollege.   

Website
De website Bollenacademie.nl is een activiteit van de Bloembollenacademie, zij hebben voor u op deze site ook een stuk over Onderwijs en scholing ingericht, met informatie over de sector, info voor studenten en docenten, een deel voor het bedrijfsleven en een overzicht van cursussen.

Contact
Secretariaat Stichting Bollenacademie
Blauwe Berg 3
1625 NT Hoorn
tel 072-5673191
Secretaris: Elaine Vlaming