Bollenacademie - Studiebol

Logo StudiebolDe sector kent een toenemende vraag naar vakkennis, terwijl het huidige cursusaanbod en lesmateriaal daar momenteel niet optimaal in kan voorzien. De instroom van nieuw personeel op bedrijven in de bloembollensector komt maar gedeeltelijk van schoolverlaters met een relevantie MBO-opleiding. Er is veel zijinstroom in de sector van mensen met weinig tot geen vakkennis, terwijl daaraan op de bedrijven wel behoefte is. Deelname aan cursussen is een mogelijkheid om personeel vakkennis bij te brengen. Echter, het blijkt de afgelopen jaren nauwelijks mogelijk om cursusgroepen te vormen van voldoende omvang. Tevens zijn veel (nieuwe) werknemers in de bollensector niet Nederlandstalig, waardoor een taalbarrière ontstaat tussen werkgever en werknemer en er verminderde kennisoverdracht is.
 
Het aantal leerlingen in de MBO-bollenteeltopleidingen is de laatste jaren toegenomen, maar het blijven landelijk beperkte aantallen. Deze aantallen zijn te klein om interessant te zijn voor uitgevers van lesmateriaal. Aangezien opleidingen niet de mogelijkheid hebben om zelf al het lesmateriaal te actualiseren, zien zij zich genoodzaakt om met verouderd lesmateriaal te werken.
 
Op scholen en opleidingen buiten de MBO-bollenteeltopleidingen wordt weinig aandacht besteed aan de bloembollensector. Het lesmateriaal dat beschikbaar is, is in veel gevallen verouderd of bevat onjuiste informatie. Hierdoor kan een onjuist beeld van de sector ontstaan waardoor een opleiding in de bloembollensector niet aantrekkelijk oogt. Om deze redenen is het project Studiebol van de Bollenacademie goedgekeurd door Colland. Van 2016 t/m 2018 werken diverse partijen samen aan een aantal activiteiten:
 

  1. Samenwerking tussen brancheorganisaties, onderzoek, onderwijs, voorlichting en overige ondersteunde organisaties in de Stichting Bollenacademie. Op bestuurlijk niveau om vaktechnische ontwikkelingen, regelgeving vanuit verschillende disciplines en informatie vanuit de bedrijfstak door te sluizen naar het onderwijs. 
  2. Het ontwikkelen van kwalitatief goed en accuraat lesmateriaal voor het MBO- en HBO-onderwijs. Hiervoor worden een 15-tal lesboeken gemaakt, deze zijn te bestellen via de webshop van Het Ontwikkelcentrum
  3. Het ontwikkelen van lesmodules die flexibel kunnen worden ingezet ten behoeve van de ontwikkeling van vakkennis bij werknemers op bedrijven in de bloembollensector en het onderwijs. Deze lesmodules zijn beschikbaar via www.bollenacademie.nl
  4. Ontwikkelen van lespakketten voor basisscholen en voortgezet onderwijs om de instroom naar MBO-bollenteeltopleidingen te vergroten.

Wilt u meer informatie over dit project, neem dan contact op met de projectleiders  Stan van Oers (link sends e-mail)van de KAVB
Of lees het overzichtsartikel in Greenity