Kansrijke situaties voor het inzetten van detectiehonden

Inspecteren kost tijd. Het gebruik van hulpmiddelen waarbij de inspectietijd efficiënter kan worden benut zijn een welkome aanvulling. Uit eerder onderzoek is gebleken dat speurhonden met succes kunnen worden ingezet. Het is ook mogelijk om speurhonden te trainen en in te zetten in de sector bloembollen en vaste planten. Het is mogelijk om ziekten of plagen te laten detecteren door honden in vaste planten en bollen om het keuringswerk (Naktuinbouw en BKD) efficiënter te maken. Dit zou een welkome aanvulling zijn op screeningsmethoden, met name bij organismen die moeilijk visueel zijn te detecteren. Dit willen we graag breder in de sector beschikbaar maken. Hiervoor willen we een expertteam samenstellen bestaande uit belangstellenden en deskundige. Vervolgens worden er kansrijke situaties gezocht waarbij de inzet van detectiehonden het werk makkelijker, betrouwbaarder en of sneller maken.
 
De belangrijkste keuringsinstanties voor de tuinbouw, Naktuinbouw en BKD, bevinden zich in de greenport D&B. Door de inzet van speurhonden wordt inspectietijd efficiënter en doeltreffender ingezet. Dit bespaart de sector geld. Er kan worden bespaart op inspectietijd en op inkomsten derving door het in een vroeg stadium opsporen van problemen. Met name dit laatste kan een groot winstpunt voor de ondernemer zijn. Daarnaast zou het mogelijk moeten zijn dat ondernemers zelf over deze methode kunnen beschikken.
 
Plan van aanpak
De business case  Kansrijke situaties voor het inzetten van detectiehonden bestaat uit twee stappen, het samenstellen van een expertteam en het in kaart brengen en analyseren van kansrijke situaties. Hiervoor is een aanvraag ingediend bij InHolland voor een groep studenten die dit als onderzoek in een projectvorm doen. Dit is onderdeel van het Green Juniors projecten traject van InHolland. Deze studenten hebben begeleiding nodig vanuit Naktuinbouw en IDC. Hiervoor willen we wat budget vanuit het IDC voor gebruiken. Het team studenten wordt samengesteld uit verschillende disciplines, teelt, dierhouderij.
 
Looptijd: 2015
Uitvoering: Naktuinbouw