Economie

Beurswaardes
Economische fluctuaties
© Wageningen University & Research

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen over economie en bloembollen 

Informatie over KWIN Bloembollen
De Kwantitatieve Informatie Bloembollen (KWIN 2005-2006) bevat informatie over technische, administratieve, markt- en bedrijfskundige aspecten van de bollenteelt. Een belangrijk onderdeel vormen de gegevens voor het maken van begrotingen, bedrijfseconomische berekeningen en kengetallen per gewas per hecatare. Hoewel de data inmiddels wat verouderd is, is een deel toch nog bruikbaar. De KWIN 2005-2006 is hier te downloaden via de KAVB.
 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Het CBS brengt een groot aantal publicaties op het gebied van land- en tuinbouw uit. Via statline zijn de publicaties in digitale vorm beschikbaar. Actuele gegevens over het areaal bloembollen of aantal bedrijven zijn hier makkelijk te vinden maar cijfers over de bevolking en andere sectoren.
 
Wageningen Economic Research (WEcR)
Door het WEcR (Voormalig Landbouw Economisch Instituut (LEI)) worden talrijke publicaties op het gebied van economie en de land- en tuinbouw verzorgd. Publicaties zijn te vinden op GroenKennisnet maar ook direct via de pagina van Wageningen University & Research. Hier staan gegevens over kengetallen tot rekenmodellen of het gevold van huidige actualiteiten of de akker- en tuinbouw. Het WEcR en het CBS brengen jaarlijks op verzoek van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samen het naslagwerk Land- en tuinbouwcijfers uit. Dit geeft een breed statistisch overzicht over de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Nederland, met vooral cijfers over aantallen en soorten arbeidskrachten, bedrijven en producten, en in- en uitvoer. 

 
Handelsregister wordt basisregistratie voor alle organisaties
Vanaf 1 juli 2008 geldt op grond van nieuwe Handelsregisterwet een inschrijfplicht bij de KvK ook voor agrarische bedrijven. Dit is het basisregister van de hele overheid. Ook het ministerie van LNV gebruikt dit register. Uw KvK-nummer is gekoppeld aan het relatienummer van LNV.