De Bloembollensector

Ben je een leerling en wil je iets meer weten over de bollenteelt of bollenhandel dan kun je op meerdere plekken informatie vinden.
De KAVB heeft in 2015 een film gemaakt met veel informatie over de bloembollensector.
 
Voor basisscholen 

In het project Studiebol (2019)  van de Bollenacademie is er lesmateriaal ontwikkeld voor de basisschool "Bollenbazen"
Dit materiaal staat op Yurls, voor leerkrachten en voor leerlingen een pagina met leuke filmpjes, spreekbeurtinformatie ed

Filmpjes over de bloembollensector:

Werkboekje voor de basisschool
De website Bulbs4kids en een bijbehorend boekje
Lessen, werkstukken etc. over bloembollen: Kinderplein
Spel voor op de baisschool over de tuinbouw: Groen Werkt 
Lesmateriaal voor de basisschool: zie bijlage onder aan deze pagina
 
Algemene beroepensites
Beroepentests e.d. zie: opleiding en beroep
 
Specifiek over werken in de tuinbouw
Campagne Plantum (uitgangsmateriaal: Major Earth
 
Organisaties 
Brancheorgansatie van bollenteelt: Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB)
Brancheorgansatie voor handel in de bollenteelt: Anthos 
Nederlandse tuinbouwsector: Productschap voor de tuinbouw (PT)  (Dossier GKN met alle rapporten van PT)
AOC Raad: Groen onderwijs 

   
Bijlage Grootte
lesmateriaal_bsisscholen_bloembollen.pdf 137.83 KB