CAO Open teelten

CAO open teelten
In de CAO (Collectieve Arbeidsovereenkomst) open teelten zijn voor de gehele sector afspraken gemaakt over lonen, werktijden, toeslagen, vakanties etc. Als werknemer staat hier waar je recht op hebt en als werkgever wat je je werknemers dient te bieden. Deze CAO is van toepassing voor de volgende sectoren: akkerbouw, bloembollenteelt, buitenbloemen, boomkwekerij, fruitteelt en vollegrondsgroenteteelt. De CAO is hier te downloaden via FNV. 

De Werkgeverslijn land- en tuinbouw is hét aanspreekpunt voor al je werkgeversvragen. We ondersteunen je graag met praktische adviezen en denken mee met jouw vraagstukken. Ook ontwikkelen we tools om jou te ondersteunen in het werkgeverschap. Zo vind je op onze website model arbeidsovereenkomsten in verschillende talen. Tijdens webinars, bijeenkomsten en ons werkgeversjournaal praten we je bij over de laatste ontwikkelingen.

De Werkgeverslijn is een initiatief van meerdere partijen in de land- en tuinbouw. Voor de belangenorganisaties is de Werkgeverslijn ook een belangrijke informatiebron. Zo zijn binnenkomende vragen bijvoorbeeld input voor cao-onderhandelingen.

Alle werkgevers in de land- en tuinbouw kunnen gratis gebruik maken van onze diensten en producten door een bijdrage van Colland Arbeidsmarkt.