Bedrijfstools

Deze pagina biedt een overzicht van handige bedrijfstools en websites die verder kunnen helpen in de bedrijfsvoering.

Milieumeetlat
De Milieumeetlat geeft een overzicht van de milieubelasting van alle in Nederland toegelaten bestrijdingsmiddelen en maakt het mogelijk om middelen onderling te vergelijken. Zo kunt u kiezen voor de minst schadelijke bestrijdingsmaatregel.

Fyto-ondernemerscheck
De fyto-ondernemerscheck biedt tips en filmpjes en diverse cases. Zo is het mogelijk om risico-situaties te bepalen en maatregelen te kiezen. De teelten die nu in de check zitten zijn: Pootgoedteelt, bollen, paprika, tomaat, vruchtbomen, rozen, sierheesters en laanbomenteelt. De check kan ook gebruikt worden in het onderwijs om leerlingen zo te wijzen op problemen die een ondernemer kan tegenkomen op fytosanitair gebied. De fyto-ondernemerscheck is gratis te doen op de website van fyto-ondernemerscheck

Rekenmodule meststoffen
Vanuit de PPS Beter Bodem Beheer is de rekentool Mest is Waardevol ontwikkeld. Met deze rekentool is te berekenen hoeveel meststoffen er beschikbaar komen uit toegediende mest of compost en wat de gewasbehoefte is. Ook is te berekenen hoeveel kunstmest aangeraden wordt om toe te dienen. Meer informatie is te vinden op de site van Eurofins-Agro. Het is belangrijk om te onthouden dat deze rekentool geen rekeningn houdt met de wettelijke toegestane hoeveelheid mest die toegedient mag worden. Hier moet je zelf rekening mee houden. Op de site van RVO is meer te vinden over deze regelgeving.

Bodemschimmels en aaltjes
Op de website van aaltjesschema van de WUR (voormalig PPO) is voor de meeste bolgewassen en akkerbouwgewassen te zien van welke aaltjes ze last hebben en of het aaltje overleefd/vermeerderd in het gewas. Het is aan te raden hier rekening mee te houden in hetbouwplan. Eenzelfde tool is beschikbaar voor bodemziektes via Best4Soil en de Soil Health Tool. Binnenkort zijn hier naast akkerbouwgewassen ook bolgewassen te vinden.

Teeltgeschiedenis
Als je wilt weten welke gewassen op een perceel geteelt zijn kan de site Boer&Bunder uitkomst bieden. Op deze site is voor de meeste tuinen te vinden welke gewassen er de afgelopen jaren geteelt zijn. Hier kan je rekening mee houden als je op een tuin wilt gaan telen.

Greenity
De relevante artikelen uit het vakblad komen via Groen Kennisnet weer beschikbaar of in het archief van Greenity. Een abonnement op de Greenity is uiteraard een handig bedrijfstool. Elke dag nieuwe informatie. Lees hier meer.

Arbocatalogus
De arbocatalogus is een praktisch hulpmiddel bij het opzetten van een gezonde en veilige bedrijfsvoering. De arbocatalogus is geschreven voor iedereen die werkt in de agrarische en groene sector. Voor de meest voorkomende knelpunten en aandachtsgebieden in het werk hebben werknemers- en werkgeversorganisaties samen oplossingen en aanbevelingen voor u op een rij gezet. Klik hier om naar de site te gaan.

RVO
Op de site van het RVO is allerlei informatie te vinden voor agrarische ondernemers. Van Mest regelgeving, bodembeheer of duurzaam boeren. 

Natuurkalender 
De Natuurkalender is een waarnemingsprogramma dat ecologische veranderingen in beeld wil brengen. Hiervoor kijken we naar de timing van de natuur in relatie tot het klimaat. Kijk hier.

Managementtests
Test uw eigen managementkwaliteiten in het testcentrum van Managersonline.nl. U kunt de tests van Managersonline.nl gratis en onbeperkt gebruiken als geregistreerd abonnee. U kunt zich gratis registreren. De informatie is te vinden via het klikken op "Tests & tools".

Management checklists onder het kopje "checklist" vindt u 25 handige management checklists die u helpen bij uw persoonlijke en professionele effectiviteit als manager. Zoals: Checklist timemanagement, Checklist functioneringsgesprekken en Checklist omgaan met klagende medewerkers. De checklists zijn gratis te downloaden en gemakkelijk uit te printen.

Wageningen Economic Research (WEcR)
Ook op de site van het WEcR zijn diverse rekenmodelen en marktcijfers te vinden. Deze kunnen aangehouden worden ter indicatie.

NOG NAAR KIJKEN VOORDAT DIT ONLINE GAAT

De volgende tools stonden hier wel maar de link werkt niet meer. Uitzoeken waar deze te vinden zijn:

Rekenmodule meststoffen: Klik hier
Zonnedag PPO: Klik hier
Innovatief Ondernemerschap: http://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/research-development/innovatietoolkit
Digitaal systeem vruchtwisseling vaste planten en zomerbloemen: www.disvruchtwisseling.nl