Bedrijfsstrategie

Luchtfoto bedrijf
Bedrijfsoverzicht
©Wageningen University  & Research

Een bedrijfsstrategie is een bedrijfsplanning voor meerdere jaren gericht op het behalen van de lange termijn doelen. Een bedrijfsplanning geeft visie en richting aan het bedrijf. Doelen waar je je op kan richten zijn bijvoorbeeld uitbreiding, duurzamer telen, specialisatie maar ook afbouwen ivm pensioen of juist het overdragen van een bedrijf.

Om een goede bedrijfsstrategie te bepalen is het ook belangrijk om te weten wat er speelt in de sector, de huidige ontwikkelingen te volgen en het (toekomstige) beleid te kennen. Veel van deze aspecten komen al aan bod in de Greenity. Hiernaast kan je je nog verder verdiepen in verschillende onderwerpen. Als je meer over beleid wilt weten is een belangrijk document de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030 en het daarbij horende uitvoeringsprogramma

Thema-avonden van bijvoorbeeld de KAVB geven ook een beeld wat er speelt. Ook is het mogelijk om in een gewas commissie actief te worden. 

Telersverenigingen
Een ander belangrijk aspect wat onderdeel van je bedrijfsstrategie kan zijn zijn kwekersverenigingen. In een kwekersvereniging werken een aantal telers samen aan bepaalde onderwerpen. Vaak zijn dit projecten/onderwerpen die voor individuele kwekers lastig zijn aan te pakken en beter samen geregeld kunnen worden. Iedere telersvereniging is anders en werkt op een andere manier. Manieren waarop samengewerkt wordt zijn bijvoorbeeld gezamelijk een veredelingsprogramma financieren, één gezamelijk merk voeren met meer naamsbekendheid of samen nieuwe teeltsystemen uitproberen.