Nieuws

Innoventis toont proefresultaten in lelie en gladiool

In samenwerking met GMN organiseert Onderzoekscentrum Innoventis vrijdag 22 december a.s. een interessante inloopdag waar de resultaten van onderzoeken in lelies en gladiolen van de oogst van 2017 getoond worden. Tijdens deze dag laat GMN de uitslagen zien van de lelieproeven van het afgelopen seizoen 2016-2017 voor wat betreft het PlAMV en TVX virus, deze proeven zijn afgebroeid en in oktober bemonsterd. Bij deze proeven is na het spoelen ECA water op verschillende manieren toegepast om PlAMV te bestrijden. Nieuwe manieren en technieken brengen veelbelovende resultaten aan het licht.

Minder chemische gewasbescherming in lelie en andere gewassen

Het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) financiert voor de komende 5 jaar een groot onderzoek naar groene gewasbescherming en bestuivers. Het onderzoekproject “Groene Gewasbescherming” daarbinnen, wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research. Het parallel lopende bestuiversonderzoek, dat wordt uitgevoerd door Wageningen University & Research, Naturalis en de Stichting Eis, richt zich op kennisontwikkeling en –verspreiding voor het behoud en bevordering van populaties van bijen en andere bestuivers.

Nieuw boek geeft inzicht in de bloembollensector

Dirk Leenen van bloembollenbedrijf W.F. Leenen in Voorhout ontving op dinsdag 12 december het eerste exemplaar van De bloembollenketen, van teelt tot en met handel. Schrijver Peter Knippels reikte het boek aan hem uit tijdens de bijeenkomst ‘Studiebollen in beweging’ in aanwezigheid van enkele tientallen studenten. Het bedrijf W.F. Leenen is een vooraanstaand producent van narcissen, zowel van de bollen als van de bloemen.

Studiebollen in beweging

Op 12 december a.s vind het 3e GO Café van dit schooljaar plaats. Deze keer organiseert het Groen Onderwijscentrum dit i.s.m. de KAVB en staat het in het teken van het onderwijs en de ontwikkelingen in de bloembollenketen. We zijn te gast bij W.F. Leenen vooraanstaand producent van de Narcis als plantgoed maar ook als broeier van het bloeiend product. Na een rondleiding op de broeierij volgen drie presentaties: