Onderzoek

Onderzoek in de bloembollensector
Het onderzoek in de teelt en broeierij van bloembollen geschiedt op vele plaatsen in Nederland. PPO Bloembollen te Lisse, Proeftuin Zwaagdijk en HLB te Wijster zijn organisaties die zich bezighouden met het onderzoek voor de hele sector. Door een nauwe samenwerking met het bedrijfsleven, de KAVB en Anthos staan alle problemen in de sector centraal binnen het onderzoek.

Met het oog op de toekomst
Veel oplossingen voor problemen in de bloembollenteelt zijn gericht op de toekomst. Het gaat erom tijdig in te spelen op ziekten en plagen in de teelt, maar ook op andere eisen en wensen in de afzet. Onderzoek speelt in op de toekomst samen met andere partners. Hiervoor zijn er ontwikkelingen in de regio, zoals Agriboard in Noord Holland en het IDC Bollen & Vaste planten in de greenport Duin & Bollenstreek.

Kennis delen
Door het bezoek aan voorlichtingsbijeenkomsten, open dagen en demonstraties is het mogelijk de kennis uit het onderzoek en praktijk met elkaar te delen. In een sterk veranderende wereld is er steeds meer ruimte voor groepen ondernemers om samen met bijvoorbeeld onderzoek of voorlichting in praktijknetwerken gezamenlijk kennis te vergaren of onderzoek te doen.