Onderzoeksinstellingen

Wageningen Plant Research (voorheen PPO) te Lisse is dé Nederlandse kennisinstelling voor praktijkonderzoek aan akkerbouw, groene ruimte en vollegrondsgroenten, bloembollen, bomen en fruit. Wageningen Plant Research Bloembollen richt zich op co-innovaties met partners uit de verschillende landbouwsectoren, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Men analyseert samen met opdrachtgevers vragen over bedrijfsvoering en teelt, en vertalen deze in toepassingsgericht onderzoek en ontwikkeltrajecten.

HLB te Wijster, vroeger bekend als het Hilbrands Laboratorium voor Bodemziekten, is al 50 jaar een toonaangevend kennisinstituut van onderzoek en advisering in de agrarische sector. Gewasbeschermingsonderzoek, bemestingsonderzoek en onderzoek naar biologische factoren zijn hier voorbeelden van. 

Stichting Proeftuin Zwaagdijk is een zelfstandige professionele organisatie voor praktijkgericht onderzoek op het gebied van tuinbouw en akkerbouw. Op de locaties in Noord-Holland en in het Westland is het bedrijf gespecialiseerd in gewasbeschermingsmiddelen- en rassenonderzoek.