Marktinformatie

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen marktinformatie en bloembollen

Marktinformatie en Marktonderzoek
Er liggen veel kansen voor de tuinbouw en groensector om meerwaarde voor haar producten te creëren. Trends als gezond, duurzaam, puur en welzijn zijn bij uitstek geschikt voor de tuinbouw en groensector om zich te onderscheiden. Marktonderzoek is een belangrijk middel om deze trends te signaleren of afzetkansen in binnen- en buitenland op te sporen. Het Productschap Tuinbouw voerde deze onderzoeken uit voor de sector, zodat de sector de marktinformatie heeft om optimaal in te spelen op het marktontwikkelingen en deze te vertalen naar nieuwe producten, assortimentsamenstelling en campagnes. Helaas is het Productschap opgeheven in 2014.
 
Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)
Op 9 januari 1899 werd bij Koninklijk Besluit het Centraal Bureau voor de Statistiek opgericht. Het CBS maakte een vliegende start. Het Bureau begon met 5 medewerkers die voorheen werkzaam waren geweest voor de Centrale Commissie voor de Statistiek (CCS) onder toezicht van directeur C.A. Verrijn Stuart. In 1903-1904 bestond het CBS al uit 5 afdelingen met circa 40 medewerkers. Het Bureau hield zich bezig met de volgende statistieken: bevolkingsstatistieken, sociale en economische statistieken, criminele, gerechtelijke en gevangenisstatistieken, statistieken van gemeentefinanciën, provinciale financiën, spaar- en leenbanken, bibliotheek en expeditie, statistiek der rijksinkomsten, grondkrediet, armwezen en leerplichtstatistiek.
 
Het CBS presenteert zijn cijfers en publicaties volgens een thema-indeling. Deze is op de website en in de statistische databank StatLine hetzelfde. Ieder thema vormt een afgerond geheel. Binnen het thema landbouw worden vele aspecten van de landbouw in kaart gebracht zoals areaal- en exportgegevens.
Land- en tuinbouwcijfers
Elk jaar brengt het CBS samen met het Landbouw Economisch Instituut (LEI) een gezamenlijke publicatie uit die een breed scala aan gegevens biedt over de ontwikkelingen in de Nederlandse land- en tuinbouw. De nieuwe editie bevat gegevens over bijvoorbeeld de agrarische beroepsbevolking, het grondgebruik, de aantallen bedrijven, de gewassen, de veestapel, maar ook over de productie, de bedrijfsresultaten en de landbouwinkomens. Verder zijn er cijfers opgenomen over de ontwikkelingen in de landbouwexport, het milieu en de natuur.
 
Vakbladen
Greenity is het vakblad voor de bloembollen- en vaste plantensector. Nieuwsberichten, achtergrondartikelen, fotoreportages, columns en nog veel meer: met Greenity is de lezer altijd op de hoogte van de meest actuele informatie en belangrijke ontwikkelingen binnen de sector. Het blad is een uitgave van CNB en KAVB en verschijnt 1x per 14 dagen.
 
Het Vakblad voor de Bloemisterij is het magazine voor professionele telers van bloemen en planten. Nieuws en actuele thema's in binnen- en buitenland worden besproken in het wekelijks veschijnende blad.