Wageningen Research Bloembollen

Een bollenteelt die economisch rendabel is en duurzaam produceert. Dat is de uitdaging voor elke bollenteler. En dat is precies waar het onderzoek en de expertise van Wageningen Research Bloembollen (voormalig PPO) aan bijdraagt. WUR Bloembollen richt zich op co-innovaties met partners uit de landbouwsectoren, wetenschap, bedrijfsleven en overheid. Samen met opdrachtgevers analyseert WUR Bloembollen vragen over teelt en bedrijfsvoering, en vertaalt deze in toepassingsgericht onderzoek en ontwikkeltrajecten.De bollensector is een sector om trots op te zijn. Bloembollen en bolbloemen uit Nederland gaan de hele wereld over. Van de wereldwijde productie van bollen komt bijna tweederde uit Nederland. Dat vraagt flink wat van de sector. Het is niet alleen van belang dat de teelt probleemloos verloopt, ook in de bloemproductie, de handel en de export mag niets mis gaan. Iedere schakel in de keten wil het beste product afleveren en er bovendien voldoende aan verdienen.

Nieuwe concepten ontwikkelen
Dat lukt alleen met continue innovatie: door nieuwe concepten te ontwikkelen en nieuwe inzichten toe te passen. Een goed voorbeeld hiervan is de meerlagenteelt bij de broei van tulpen met behulp van ledlampen.
Juist in het combineren van bestaande en nieuwe kennis ligt de kracht van WUR Bloembollen. Wij kennen de sector door en door, zien wat er nodig is en voegen onze kennis en die van andere onderzoekers toe aan die van de telers. Waar nieuwe toepassingen nodig zijn, ontwikkelen wij die. Of we halen die kennis uit andere sectoren of onderzoekgroepen. En zijn alleen kleine aanpassingen nodig of kortdurend onderzoek, dan doen wij dat.

Bijdrage wereldwijde positie bollenteelt
Ons onderzoek draagt er dus aan bij dat de bollenteelt zijn wereldwijd vooraanstaande positie behoudt. Speerpunten in het onderzoek zijn:

  • Een gezond gewas van hoge kwaliteit. Hier valt bijvoorbeeld onder dat we nieuwe, milieuvriendelijke manieren ontwikkelen om oude of nieuwe ziekten en plagen tegen te gaan.
  • Nieuwe teeltsystemen. Hierbij ontwikkelen we teeltsystemen met zo weinig mogelijk emissie van gewasbeschermingsmiddelen en voedingsstoffen en een hoge kwaliteit product. Economische rentabiliteit en zorg voor het milieu gaan hier hand in hand.
  • Energiebesparing. We ontwikkelen manieren om energie te besparen in teelt en broei. Dat betekent dat het energiegebruik per eenheid product omlaag gaat, zonder dat de kwaliteit van het product vermindert.

Kennis voor alle ondernemers
Ieder onderzoek voeren we uit samen met ondernemers, overheden en/of fabrikanten; direct vanaf de start. Dat zorgt er voor dat de kennis die wij ontwikkelen ook daadwerkelijk toepast kan worden. Bovendien maken we de resultaten toegankelijk voor de hele sector. Dat doen wij bij bijeenkomsten, in artikelen in vakbladen, tijdens lezingen en bij demonstraties op onze proeflocatie in Lisse.