Onderwijs en arbeidsmarkt Greenport D&B (2011)

In 2011 is er in de greenport Duin & Bollenstreek een project uitgevoerd rondom arbeid en onderwijs in de groene sectoren. Het project is gefinancierd door de provincie Zuid Holland met cofinaciering van een groot aantal partners en de projecten "scholingsconsulent" van de Bollenacademie en de "Groene Carriere" van het Ministerie EL&I. Hieronder de resutltaten van het project. Contactpersoon: mevrouw Rianne van der Hulst