Innoventis toont proefresultaten in lelie en gladiool

In samenwerking met GMN organiseert Onderzoekscentrum Innoventis vrijdag 22 december a.s. een interessante inloopdag waar de resultaten van onderzoeken in lelies en gladiolen van de oogst van 2017 getoond worden. Tijdens deze dag laat GMN de uitslagen zien van de lelieproeven van het afgelopen seizoen 2016-2017 voor wat betreft het PlAMV en TVX virus, deze proeven zijn afgebroeid en in oktober bemonsterd. Bij deze proeven is na het spoelen ECA water op verschillende manieren toegepast om PlAMV te bestrijden. Nieuwe manieren en technieken brengen veelbelovende resultaten aan het licht. GMN toont middels de PCR uitslagen ook de resultaten van de praktijkonderzoeken van dit seizoen.

 • Leliekookproeven
  In diverse soorten lelies is gekeken naar vervangers van Formaline o.a. Bright Spark, Captan enz.
 • Fusariumbestrijding
  Er is onderzoek gedaan bij het dompelen en schuimen met verschillende middelencombinaties en concentraties. Er is getoetst op gewasveiligheid en effectiviteit.
 • Wortellesie-aal
  Wij laten u de opbrengsten en wortel-kwaliteit zien van lelies die geplant zijn op proefvelden in Limburg (aal-besmette grond) en in Noord Holland (aal-besmette partijen).
 • Mijtbestrijding
  Wij tonen u nieuwe mijtbestrijdingsmiddelen, die kunnen worden toegepast met verschillende methodes en op diverse tijdstippen. O.a. tijdens de bewaring.
 • Woekerziekbestrijding
  Woekerziek (Corynebacterium) is een groot probleem in de lelieteelt. Omdat Formaline geen toelating meer heeft is er gekeken hoe we verder kunnen met eventuele vervangers van dit middel.
 • Penicilliumproef lange bewaring
  Omdat Penicillium een aanzienlijk probleem is in de lange bewaring van lelie-leverbaar-bollen wordt er bij Innoventis en in de praktijk gekeken hoe we dit met nieuwe middelen kunnen onderdrukken of voorkomen.
 • Bemestingsproef
  Dit teeltseizoen zijn diverse nieuwe inzichten in de bemesting onderzocht. Hiervan is de opbrengst nu bekend.

Daarnaast tonen diverse fabrikanten de laatste ontwikkelingen aan de hand van proeven in lelies. Ook zijn er onderzoeken in gladiolen naar o.a. droogrot en fusarium te bezichtigen. Bright Spark is aanwezig met de laatste techniek voor het reinigen van water.

U bent van harte welkom bij Onderzoekscentrum Innoventis op vrijdag 22 december a.s. tussen 09.30 en 15.30 uur. Er wordt gezorgd voor een lunch in kerststijl!

Het adres is Zandvaart 5a, 1764 NJ Breezand.

Categorie: