Ervaringencertificaat (EVC)

EVC is de afkorting voor Erkenning van Verworven Competenties. EVC gaat uit van de gedachte dat mensen niet alleen leren in het formele onderwijs, maar zich ook buiten de schoolmuren volop kunnen ontwikkelen. Hun hele leven lang. Op het werk, bij verenigingen, thuis of in vrijwilligerswerk bijvoorbeeld. Met een EVC-procedure worden de competenties van werknemers in kaart gebracht en erkend. Dit geeft inzicht in het huidige kennis- en vaardigheidsniveau en de mogelijkheden voor verdere ontwikkeling. Deze procedure kan een certificaat of (MBO)diploma opleveren, of de start zijn voor een scholingstraject op maat dat past bij de deelnemer en bij uw bedrijf.

Hoe werkt EVC?
Voor EVC zijn drie partijen nodig. Allereerst natuurlijk de deelnemer. Daarnaast een werkomgeving, waarin men bewijst over de gevraagde kennis en vaardigheden te beschikken. Een onderwijsorganisatie organiseert ten slotte het assessement en de diplomering. Het assessment (de beoordeling) geschiedt altijd door een onafhankelijke persoon uit het bedrijfsleven samen met een medewerker van de diplomerende instelling.

Wat zijn de stappen in de EVC-procedure?
1. Het herkennen van competenties
2. Het erkennen van competenties
3. De ontwikkeling van competenties

Met EVC krijgen medewerkers de waardering voor wat ze al kunnen. Dat
werkt motiverend en medewerkers raken geïnspireerd om zich verder te ontwikkelen.

Aantrekkelijke financiering
Werkgevers die hun werknemers een EVC-procedure aanbieden, kunnen sinds 1 januari 2007 in aanmerking komen voor een financiële tegemoetkoming in de kosten van deze procedure. Kortweg houdt dit in dat u recht hebt op een afdrachtvermindering van maximaal € 300,-* als u de EVC procedures voor uw werknemers betaald.
*= bedrag wordt jaarlijks vastgesteld

Interesse?
Neem voor meer informatie contact op met het AOC bij u in de buurt of kijk op de website: leren en werken