Bedrijfsopleidingen

Het bedrijfsleven zal in toenemende mate een rol spelen in de ontwikkeling van de eigen medewerkers. Naast de individuele scholingsvraag hebben bedrijven in toenemende mate scholingsvragen op basis van een (bedrijfs)opleidingsplan. In dit kader is het van belang dat de scholing van medewerkers plaatsvindt vanuit de missie en visie van het bedrijf. Om uw doelen te kunnen bereiken, moet u kunnen beschikken over medewerkers met de juiste competenties.

Scholingswensen
Daarnaast zijn er wellicht scholingswensen van uw medewerkers. Mogelijk hebt u medewerkers die het vak in de praktijk hebben geleerd en nog geen diploma hebben of een opleiding niet hebben afgerond. Het kan ook zijn dat medewerkers zich willen opscholen tot een hoger niveau. Uw scholingswensen en die van uw medewerkers kunnen in een bedrijfsopleiding worden samengebracht.

Het bedrijf centraal
Uitgangspunt voor de bedrijfsopleiding zijn de wensen die u en uw medewerkers hebben in het kader van de bedrijfs- en persoonlijke ontwikkeling. Aan de hand van de wensen wordt een maatwerkopleidingsplan opgesteld dat aansluit op landelijk erkende opleidingen. Het leren vindt plaats op het bedrijf en op de werkplek, waarbij de direct leidinggevende en de begeleider vanuit de oonderwijsinstelling de rol van coach/begeleider vervullen. Tijdens de opleiding is het bedrijfsritme leidend. Themadagen worden, in overleg, georganiseerd op momenten dat het u past.
 
Collectieve bedrijfsopleidingen
Bedrijven die belangstelling hebben voor een specifieke bedrijfsopleiding kunnen contact opnemen met de de scholingsadviseur of secretaris van de Bollenacademie. Het is mogelijk dat een onderwijsinstelling in samenwerking met een bedrijf of groep bedrijven een speciale BBL-opleiding inricht. Dit kan leiden tot een regulier diploma. Daarnaast is het ook mogelijk dat er kortdurende specifieke vakcursussen gegeven worden.

Voordelen voor uw bedrijf
- Een opleiding van, voor, door en op het bedrijf
- Gekwalificeerde en breder inzetbare medewerkers
- Medewerkers boeien en binden
- Scholing op maat, uw wensen staan centraal
- Kennis, vaardigheden en houdingsaspecten toepasbaar in dagelijks werk
- Integratie van cursuselementen in de opleiding mogelijk
- Leidinggevenden participeren in de opleiding en ontwikkelen mee
- Op de werkvloer worden coachingsvaardigheden ontwikkeld
- Efficiënter opleiden, leren tijdens het werk
- Fiscaal aantrekkelijke opleidingsvorm

Voordelen voor uw medewerkers
- Laagdrempelige opleiding
- Vertrouwde leeromgeving (werkplek)
- Erkenning van competenties die men al bezit
- De deelnemer ontwikkelt zich en is beter toegerust voor zijn functie
- Behalen van een officieel erkend MBO-diploma
- Vergroten employability
- Vergroten mate van vakbekwaamheid