Spuitapparatuur

Informatie van Groen Kennisnet
Bronnen spuitapparatuur en bloembollen

Spuitapparatuur
Er bestaan diverse mogelijke spuittechnieken om het gewasbeschermingsmiddel te verspreiden over het gewas. Iedere techniek heeft zijn voor- en nadelen.
 
Lijst driftarme spuitdoppen
Minder bestrijdingsmiddelen in de sloot was in 2000 één van de belangrijkste doelstellingen van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij. Om dit doel te realiseren is een systeem bedacht van teeltvrije zones en spuitpakketten die gezamenlijk zorgen voor minder drift -verwaaiing van spuitvloeistof- naar het oppervlaktewater. De basis is een veldspuit met driftarme spuitdoppen (50%) en kantdop met de spuitboom op maximaal 50 cm boven het gewas bij een windsnelheid van minder dan 5 m/s. De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) houdt het overzicht driftarme spuitdoppen actueel.
 
Keuring van spuitapparatuur
De Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) in Wageningen is een onafhankelijke keuringsinstelling. De stichting heeft als doelstelling het bevorderen en verbeteren van de goede werking van trekkers, machines en installaties die gebruikt worden in de land- en tuinbouw.