Stage Nederland

Een vak leer je niet op school, maar juist in de praktijk. Dit leren in de praktijk maakt het onderwijs voor vele leerlingen aantrekkelijk(er). Praktijkleren is een verplicht onderdeel van iedere opleiding in het middelbaar beroepsonderwijs. Meer informatie vindt je op de website van Stichting Beroepsonderwijs & Bedrijfsleven (SBB)

In de beroepsopleidende leerweg (BOL) loopt een student minimaal 20% en maximaal 60% van zijn opleiding stage, uitgaande van 1600 studie-uren. In de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) is er sprake van een leer(werk)baan. Die leerbaan beslaat 60% van de 1600 studie-uren, oftewel 1080 uur.

Erkende leerbedrijven
De bollenteelt en bollenhandel valt onder de sector "Plantenteelt" en is een groene opleiding die wordt verzorgd door AOC's. De stichting beroepsonderwijs & bedrijfsleven (SBB) is hier verantwoordelijk voor het erkennen van leerbedrijven. Deze erkenning betreft overigens alleen opleidingen in het VMBO (praktijkleergang in 3e en 4e jaar) en het MBO. "

Stageplaats zoeken
Voor je stage of leer(werk)baan ga je naar een erkend leerbedrijf. Er zijn vele mogelijkheden om te zoeken naar een stageplaats.
Zoeken op stagemarkt.nl
Zoeken op een erkend leerbedrijf bij SBB

Het leren in de praktijk wordt geregeld in een praktijkovereenkomst. Een mbo-leerling kan voor het praktijkdeel van zijn opleiding ook naar een bedrijf in het buitenland. Meer informatie kun je via je school vinden.